Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Отваряме се за високотехнологични продукти и услуги

spaceГБ

Министерският съвет упълномощи министъра на икономиката да подпише, при условията на последваща ратификация, Споразумение за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция.

Проектът на споразумение беше одобрен от кабинета през юни 2014 г. Европейската космическа агенция е междуправителствена организация, която реализира космическата политика на ЕС. В дейността й участват още Швейцария, Норвегия, Канада, а редица страни водят преговори за бъдещо участие.Присъединяването на страната ни към дейността на агенцията ще осигури достъп на българските предприятия и научни организации до проекти за разработване и внедряване на високотехнологични продукти и услуги. Поради липса на споразумение с агенцията, до този момент български предприятия и изследователски организации нямат право да участват в проекти, финансирани от нея, дори и като подизпълнители. Споразумението ще стимулира развитието на иновативните малки и средни предприятия и тяхната конкурентоспособност. То ще насърчи създаването на нови работни места във високотехнологични сектори на индустрията и услугите.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n