Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Нарушенията на Антоанета Василева са за над 200 000 лева

korupciaГБ

Днес, 26 март, Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Антоанета Василева  -  секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, за извършени две престъпления по служба (чл. 282 ал.1 от НК).

Василева е обвинена в това, че в периода от януари 2012 г. до декември 2013 г. в София, в качеството си на длъжностно лице - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, е превишила правата си и от това са настъпили немаловажни вредни последици. Без да е имала право, без да са и били възложени задължения от Председателя на Националната комисия за борба с трафика на хора и без да е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, Василева е сключила пряко договори със Сдружение „Равновесие” и с Фондация „ЕС О ЕС - семейства в риск”. Договорите са за възлагане изпълнение на услуги в приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Бургас и в гр. Варна. Престъплението е извършено с цел да се набавят облаги за Сдружение „Равновесие” гр. Бургас и Фондация „ЕС О ЕС - семейства в риск” гр. Варна в размер на 200 940.56 (двеста хиляди деветстотин и четиридесет лева и 56 стотинки) лева.

Обвинението на Василева за второто престъпление е за това, че в периода от май 2013 г. до декември 2013 г. в София, като длъжностно лице е превишила правата си и в нарушение на установения за това ред, сключила два анекса към Рамково споразумение, с цел да набави за себе си облага в размер на 3607.60 /три хиляди шестстотин и седем лева и 60 стотинки/ лева. От това деяние могат да настъпят немаловажни вредни последици. На Антоанета Василева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n