Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Казанлъчанин конструира оръжие срещу ракетите “Круз”

roketПетър МАРЧЕВ

Този текст е един закъснял реверанс към творчеството на учения от Града на розите доц. д-р инж. Димитър Митев. Малкият Митев – така беше известен той сред приятелите си. 

За почитателите на нестандартните идеи и на фантастиката инж. Митев бе известен с опитите си по научен път да открие

принципа на левитацията и на т. нар. летящи чинии.

За едни от водещите професори по физика ст. н. с. Димитър Митев от НИТИ - Казанлък беше единственият сериозен учен извън столицата, който прави нещо значимо в областта на науката. Лошото в случая е, че за Димитър Митев вече говорим в минало време – през 2011 година той отпътува към отвъдното. Но на една ръка разстояние от нас са неговите научни и практически разработки, както и неговите открития. Биографията му накратко – той е роден през 1936 година в поповското село Посабина; завършва през 1964-та с отличен успех тогавашния ВИМЕСС в Русе, който сега е известен като Технически университет “Ангел Кънчев”. После житейският му път го довежда в Казанлък. Почти целият му трудов стаж преминава в Научно-изследователския технологичен институт (НИТИ). През 1975 година защитава научната степен кандидат на техническите науки в Одеса. Като старши научен сътрудник през 70-те години бива включен в екипа на Стефан Дамянов, който е натоварен със специалната задача да създаде българско многоцевно оръжие с темп на стрелба от 8 000 до 12 000 изстрела в минута, предназначено за

противодействие на крилатите американски ракети “Круз”.

На пръв поглед това е една почти непосилна задача пред оръжейните конструктори от НИТИ, като се има предвид, че темпът на стрелба на АК-47 е само 700 изстрела в минута. Освен инж. Митев, в екипа са включени и конструкторите инж. Чаньо Стоянов и инж. Стоян Велев. За да се реализира целта, решават да премахнат възвратно-постъпателното движение на класическия затвор при автоматичните оръжия и да го заменят с “летящ” патронник. По този начин създават нов вид оръжие… Когато системата “Ураган” е готова за изпитания, от София пристигат десетина генерали от всички основни отдели в Министерството на народната отбрана. Самото изпитание се провежда в един тунел до лабораторията. След командата “Огън” последвал мощен грохот; взривната вълна изпочупва всички прозорци, а генералите се просват по очи на земята. Но когато суматохата отминава, осцилоскопът показва, че е постигнат темп на стрелбата от 12 740 изстрела в минута! Но освен практическите разработки, ст.н.с. д-р Митев работи и в областта на теоретичната физика, като насочва усилията си в три фундаментални области на науката, свързани с основните закони на Нютон в класическата механика. Той се концентрира по-конкретно върху Закона за запазване количеството движение на ударната вълна през реално тяло. Според концепцията на д-р Митев, импулсът на силата ще намалява с разстоянието. Резултатите от тази своя теоретична разработка казанлъшкият учен публикува на руски език в книгата “Ефект на крайния силов импулс”. Втората посока на изследванията му е свързана със строежа на материята. Казанлъчанинът отхвърля тезата на древногръцкия философ Демокрит за атомния строеж на веществото и предлага своя теория – че

пространството във Вселената е изградено от частицата Елементон.

Тази теория на д-р Димитър Митев е обстойно изложена във втората му книга “Строеж и структура на вакуума”. В нея той аналитично извежда Закона за всемирното привличане, както и обяснява теоретично същността на явления като телепортиране и телекинеза. Третото откритие на Митев е свързано с явлението Антигравитация. Изложено е подробно в едноименната му книга; в нея авторът доказва възможността за възникване на подемна сила при въртящо се тяло в условията на гравитационното поле на Земята. В своя труд Д. Митев извежда и обобщена зависимост между подемната сила, циркулиращата произволен вид енергия /механична, електрическа, светлинна/ около произволна ос и разстоянието от обекта до центъра на Земята. “Димитър Митев има изключителна заслуга, не само в практическото решаване на множество технически проблеми, но и в създаването на оригинални научни разработки. – припомня неговият колега от НИТИ ст. н. с. Слави Енчев. Развит бе цял нов раздел с импулсни механизми и задвижвания. Въз основа на това той и неговите ученици създадоха десетки изобретения, като всички те бяха внедрени в производството. ”. Според д-р Енчев, особено внимание заслужава Теорията на краткия импулс. Тя доказва, че част от законите на механиката не са достатъчно изследвани и невинаги са верни. Пример за това е Третият закон на Нютон (закон за съхранение на импулса) за акцията (действието) и реакцията (противодействието). Може да се направи така, че реакцията да се измести по време и дори да се намали действието й (включително да се елиминира). “Това успяхме да докажем с Д. Митев опитно, чрез импулсно въздействие върху механична система. – твърди Слави Енчев. – А ефектът е неколкократно по-значим във флуидна система, където законите на Гей-Люсак и Бойл-Мариот се оказаха невалидни, а законът на Паскал - несъвсем точен. Когато се въздействува в затворена флуидна система, чрез кратък импулс, може да се направи така, че налягането да не е еднакво във всички посоки. Това означава нов начин на придвижване в космоса и не само там, разбира се…”. И един интересен факт – в своята книга “Жироскопните летящи чинии на Третия райх” авторът Владимир Терзийски от Лос Анджелис прави следното признание: “Единствената литература с теоретични и емпирични формули (относно принципа на т. нар. летящи чинии), която срещнах досега е на нашия съотечественик доц. д-р Димитър Митев от Казанлък. ”.

По стародавна традиция и Димитър Митев приживе не успя да стане пророк в собственото си село, разбирай – страна. Да се надяваме, че бъдещето ще опровергае тази библейска мъдрост… 

   

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n