Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

studentiГБ

На днешното си заседание служебното правителство взе решение за облекчаване приема на студенти от българската диаспора по света. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти от българска народност, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас, вече ще заплащат символични такси за получаване на разрешение за пребиваване в България.

Според одобрената от правителството промяна в Тарифа №4 за таксите, събирани в системата на МВР, те ще дължат само 5 на сто от таксите за издаване на разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната ни, заплащани от чуждестранните граждани. Тези такси са в размер от 200 лв. до 1000 лв.

България провежда последователна образователна политика спрямо българските общности в чужбина повече от 20 години и се стреми да създава облекчения за тях, включително при приема и обучението на представители от тази група в държавни висши училища в България. Чуждестранните студенти от българска народност, например, заплащат учебни такси, равни на дължимите от българските студенти. Значителното намаляване и на таксите за придобиване на разрешение за продължителен престой у нас е нова предпоставка за улесняване на достъпа им до българско висше образование.

   

lloonnm

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n