Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Други твърдят, че подобни дейности се извършват на полигона край Змейово

raketaГБ

Днес правителството одобри Протокол №2 за изменение на подписания през май м. г. Меморандум за разбирателство между България и ОССЕ.

Документът касае унищожаване на българските запаси от старо ракетно гориво. С Меморандума се определя реда за унищожаване на запасите от излишните за Българската армия компоненти на течно ракетно гориво. Тези продукти, които са останали в резултат на снемане от въоръжение на остарели ракетни комплекси, се съхраняват в складовете на Българската армия. Те са опасни за околната среда и човешкото здраве. С подписването на Меморандума е решен проблемът по тяхното унищожаване извън територията на страната.Одобреният днес протокол допълва Меморандума, като дава възможност да бъдат прибавени нови количества и видове горива и окислители. Влизането му в сила ще спомогне за изпълнение на проекта, в резултат на който Българската армия ще се освободи от токсични и взривоопасни продукти, криещи сериозни рискове от хуманитарен и екологичен характер.

Според работили в системата на сигурността, подобни ракетни горива /наши и на съюзнически армии/ се унищожават и в момента на полигона край Змейово. С последиците от тях се свързват и поредицата от лоши реколти на извънпарниковите зеленчуци в региона през последните години.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n