Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Гласуването е наше ПРАВО, затова то не може да бъде задължително

rdГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Поетът от Града на розите Румен Денев е известен и като автор на сборника с обществено-политически есета „Град България”. В духа на тази книга е и новото предложение на автора, което предоставяме на читателите на портал „Гласът на България” без редакторска намеса. 

„Би било добре, в случай че се стигне до промяна на Изборния кодекс, то да не е в посока на принудата, т. е. да става задължително участието в изборите за гласоподавателите, а промяната да е такава, че гражданинът, който е гласувал, да получи възнаграждение. Основанията за това са следните. Ние имаме право да гласуваме и правото не може да се вмени като задължение. Например, може ли задължението да плащаме данъци да се превърне в право? И да имаме право да плащаме, ако искаме? Правото е израз на свободната  воля, а задължението е израз на подчинение на закона.

В Република България всички държавни постове и служби са платени. Единствено държавническият акт, който извършва гражданина, когато участва в избори и референдуми, не е възнаграден. Освен това, ако държавата възнагради гражданина за изпълнение на държавническото му задължение да гласува, то един път завинаги порочният платен от някои партии и олигарси вот ще изчезне, тъй като ще бъде обезсмислен. Така ще се повиши изборната активност (възнаграждението е някакъв стимул при нашата мизерия, но да не забравяме, че бедността не е порок!), а най-вече гражданите ще гласуват свободно по съвест за този, когото одобряват.

Тъй като в сега действащия Изборен кодекс има глава „Възнаграждение”, то в нея би могло тази промяна да се прибави. Ето какво се казва в чл. 24:

„ИЗБОРЕН КОДЕКС

Възнаграждение

Чл. 24. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от 75 дни преди изборния ден до 45 дни след датата на изборите.

(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от 90 дни преди изборния ден до 45 дни след датата на изборите.

(3) Възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия е в размер, равен на основната месечна работна заплата за длъжността "министър", възнаграждението на заместник-председателите и секретаря е в размер 90 на сто, а на членовете - 85 на сто, от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.

(4) В случаите по ал. 1 за периода от 45 дни след датата на изборите до 75 дни преди датата на следващите избори членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждения за заседания, в които са участвали, и дежурства в размер 70 на сто от ставката за един работен ден от възнаграждението по ал. 3.

(5) В случаите по ал. 2 за периода от 45 дни след датата на изборите до 90 дни преди датата на следващите избори членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждения за заседания, в които са участвали, и дежурства в размер 70 на сто от ставката за един работен ден от възнаграждението по ал. 3.

(6) При отсъствие от заседание по неуважителни причини на член на комисията не се заплаща възнаграждение за това заседание.”

Ако прибавим една нова алинея (7) към чл. 24 от Изборния кодекс, тя може да изглежда така:

„(7) Всеки гражданин, който е гласувал в избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници и кметове получава възнаграждение в размер 70 на сто от ставката за един работен ден от възнаграждението на основната месечна работна заплата за длъжността "министър". Възнагражденията не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и се изплащат на активно гласувалите граждани до 45 дни след датата на изборите.”

Разбира се, успоредна промяна би било добре да се направи и в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ( т. е. закона за референдумите).”

 Румен ДЕНЕВ, писател, автор на книгата „Град България”

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n