Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

В продължение на 4 години ще бъдат реализирани мащабни археологически изследвания

zlatoГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Министърът на културата Вежди Рашидов е одобрил издаването на разрешение за теренно археологическо проучване и сключения между Центъра за подводна археология и Университета в Саутхемптън договор. Това е първият мащабен изследователски проект за изследване на Черно море с единствено археологическа насоченост. Проектът ще бъде реализиран в пълно съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство, по която Рeпублика България е страна. Подводното наследство, наричано и „невидимото наследство“, е може би най-застрашената част от културното ни наследство.   Постиженията на българската подводна археология през последните години са причината Университетът в Саутхемптън и неговият Център по морска археология да потърсят сътрудничество с българския Център за подводна археология – държавен културен институт към министъра на културата. Основната цел на проекта е да бъдат реализирани морски археологически проучвания във водите на Черно море под българска юрисдикция, за да бъде съставена карта на подводното културно наследство на Република България, да бъде обогатена и информацията за промените в морското ниво и климата, повлияли живота на праисторическите и исторически общества в черноморския регион. За да бъдат постигнати всички тези цели, морското дъно ще бъде картирано с помощта на набор от методи и техники, ще бъдат локализирани и идентифицирани археологически обекти и материали, ще бъдат взети и проби от дъното, за да бъде събрана по-детайлна информация за променящата се околна среда. За гарантиране на максимално добро покритие на изследваната акватория, проучванията ще бъдат осъществявани от борда на два плавателни съда – един за плитки и един за дълбоки води.

Финансирането е изцяло гарантирано от безвъзмездна помощ от благотворителен фонд - Фондация за експедиции и образование, предоставена на университета в Саутхемптън. Проектът е предвиден за период от 3 години и една допълнителна година за окончателно обработване и анализ на придобитите данни. 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n