Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Предприетите действия са по реда на Конвенцията за културните ценности от 1970 г.

pakardГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

На 4.10.2012 г. Министерството на културата е отправило официална молба до компетентните власти на САЩ за връщане на незаконно изнесена движима културна ценност – брониран автомобил „Пакард”, произведен през 1937 г. в Детройт, САЩ. Ценният автомобил е бил част от колекцията на Къща-музей „Георги Димитров” на ул. „Опълченска” в София до 1992 г. След това културната ценност е открадната и изнесена незаконно.

   Лимузината „Пакард” е първият официален транспорт за ръководител на България след Втората световна война, както и първият брониран автомобил за осигуряване на неговата лична безопасност. Историческият артефакт „Packard Twelve” – модел 1937 г. е бил подарен на генералния секретар на ЦК на БКП и министър-председател на България Георги Димитров от съветския лидер генералисимус Йосиф Сталин.

   Във връзка с действията, предприети от Съединените американски щати по конфискация на вещта и образуваното на тяхна територия съдебно производство, с официалната молба от страна на българските власти, отправена през 2012 г., са предприети действия по реда на Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г. за връщане на движимата културна ценност на територията на Република България. От 2012 г.  до момента се осъществява кореспонденция между компетентните власти на Съединените американски щати и Прокуратурата на Република България, с участието на Министерството на културата по повод експертни въпроси, свързани с изясняване на статута на вещта, както и във връзка с образуваното на територията на Съединените американски щати съдебно производство.

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n