Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Отворено писмо до Академията публикува ученият Петър Кърджилов

belГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Отворено писмо до ръководството на БАН публикува ученият Петър Кърджилов , доктор на СУ „Св. Климент Охридски“ по „Обществени комуникации и информационни науки“, специалист по комуникации при рискове и кризи.

Д-р Кърджилов е член на Съюза на учените в България и член на Националния съвет на ПП „Зелените“.

Писмото е адресирано до учените от екипа на БАН, изготвили "Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)" с доклад относно проекта АЕЦ „Белене“ и до медиите.

„Госпожи и господа учени от екипа на БАН, аз бях първият, който обяви публично в медиите, че вие най-вероятно действате в съглашателство с управляващите да подкрепите с доклада си тезата им, че АЕЦ „Белене“ е необходима за България“, твърди Петър Кърджилов. В качеството си на учен и отговорен гражданин той обвинява своите колеги от Академията на науките, че са престъпили научната етика и принципи, като са се съгласили да подпишат договор с клауза за засекретяване на техния доклад за проекта АЕЦ „Белене“. Доклад за проект, който поставя в риск живота, здравето и благоденствието на днешните и на много бъдещи поколения български граждани, и граждани на съседни страни. Проект за АЕЦ върху високо активна земетръсна област, поради което е получил отрицателно становище на български и руски учени. Проект, откраднал вече 4,2 милиарда лева от българските граждани и предвиждащ разходи от над 21 милиарда лева. Проект с морално остаряла руска технология на ядрените реактори, без план за управление на радиоактивните отпадъци и извеждането от експлоатация на реакторите. Проект, задълбочаващ енергийната зависимост на България и Европа от Русия.

Д-р Кърджилов призовава ръководството на БАН незабавно да публикува пълния доклад за АЕЦ „Белене“.

 „Призовавам ви също да върнете сумата от два милиона лева, която сте получили от държавата (БЕХ), тоест от всички нас, българските данъкоплатци, за изготвянето на този доклад. За обществото е ясно, че тази сума е нарочно раздута до безобразие, за да подкрепите в доклада ви най-голямата кражба, планирана някога в историята на България“, настоява в откритото си писмо ученият.

 

 

 

 zep

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n