Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Правителството прие стратегия за намаляване риска от облъчване с радон

radonГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Знаете ли, че радиоактивният газ Радон 222 е основният фактор, предизвикващ рак на белите дробове при непушачите? А знаете ли, че въздухът във вашия дом може да е с опасно висока концентрация на радон? Радон 222 е продукт от естествения разпад на радиоактивния елемент Уран 238, който се съдържа в почвата. Като почвен газ, радонът може да попадне и попада в домовете ни. „Основно проблемът е в сутеренните помещения, в регионите със специфични скални почви. А начините за недопускане на радона в жилищата са основно два. Първият – чрез специфична непропусклива подова замазка или специално фолио. Вторият начин е чрез специална вентилационна система, разположена под пода“, коментират специалистите.

По повод радоновия проблем правителството прие 10-годишна Стратегия и петгодишен Национален план за действие за намаляване риска от облъчване oт радон. Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението в световен мащаб. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон и на времето на облъчване. Световната здравна организация определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето.

Основна цел на Стратегията е намаляването на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване от радон в сгради. Мерките в двата документа предвиждат да бъдат прецизирани видовете работни места под земната повърхност, както и в райони, където се изискват измервания въз основа на оценка на риска. Ще се установява степента на облъчване от радон в сгради с обществен достъп, училища, детски градини, болници и т. н. Предстои да бъдат разработени насоки относно методите и инструментите за извършване на измервания и за предприемане на мерки. Ще бъдат утвърдени подходите и критериите, които да се използват за определяне на зони за места с потенциално високо облъчване от радон. Въвеждат се и правила за прилагането на превантивни мерки при строеж на нови сгради, както и коригиращи мерки – за сградите в експлоатация.

Предвидено е и разработването на комуникационна стратегия за повишаване на обществената осведоменост и за информиране на работодателите и служителите за рисковете от облъчване от радон.

 

 

   Fluida

 

 

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n