Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Правителството утвърди спогодба с Армения за трудовата миграция

kelГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Правителството утвърди подписаната в началото на февруари Спогодба между България и Армения за регулиране на трудовата миграция. Спогодбата ще се прилага за граждани на България и Армения с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна за срок от една година с възможност за последващо удължаване за общо до три години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно. Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката, в които има недостиг на работна сила. Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

 

 

   Fluida

   Lema BG

 

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n

abbort