Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

В Унгария растат раждаемостта и сключените бракове

semГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Все по-голямата подкрепа на семействата от страна на правителството в Унгария създава среда, в която браковете и семействата процъфтяват, а броят на абортите намалява. Подкрепата е допринесла до осезаем спад

в броя на разводите (23 873 през 2010 г. на 18 600 през 2017 г.) и сериозно увеличаване на сключените бракове (35 520 през 2010 г. до 50 600 през 2017 г.). Също така благодарение на нея броят на абортите се е понижил с над една трета спрямо 2010 г. (от 40 449 на 28 500).

​"Предпоставка за средното и дългосрочно социално развитие и устойчивостта на Унгария е дълготрайният обрат в демографските тенденции", сподели Каталин Новак, държавен секретар на Унгария за семейството, младежта и международните отношения по време на провела се международна конференция за живота и семейството. Според нея, „целта може да бъде постигната със стабилна, комплексна, целенасочена и гъвкава семейна политика, способна да се адаптира към променящите се нужди и условия”.

Конституцията на Унгария отдава особено значение на семейството, защитава институцията на брака и гласи, че в основата на семейството стоят брака и взаимоотношението на родителя с детето.   Унгария насърчава раждането и ангажимента на родителите към децата. Подходът на страната включва подпомагане на семействата, които ще могат да съчетават трудовите и семейните си задължения. ​

Помощта за семействата включва подкрепа на майчинството, платен отпуск за отглеждане на дете, семейни данъчни облекчения и надбавки за жилищни нужди, данъчни облекчения, които насърчават младите двойки да се женят, ваканционни обезщетения, безплатни ваканционни лагери за деца, субсидирани учебници и намалени разходи за комунални услуги. Семействата са отчели значително увеличаване на финснсовите си ресурси, вкл. растеж с 63,8% от 2010 г. насам в нетните средни доходи на унгарските семейства, поради самото намаляване на семейното данъчно облагане.

Статистическите данни за демографското и икономическо развитие в Унгария между 2010 г. и 2017 г. показват увеличение на броя на новородените. Според доклада на Новак, общият брой на раждаемостта, броят на абортите и разводите е намалял, докато браковете са се увеличили.

Е, макар въпросът да изглежда излишен, нека все пак попитаме:

"А какво пречи на управляващата коалиция в България да се възползва от унгарския опит?!"

 

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n