Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Позицията на БПЦ за абортите и либералният писък може би ще стреснат българите

babyГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Членоразделен вой се понесе над Отечеството. Симпатични, чувствителни и талантливи хора започнаха да се надпреварват във възмущението си – как е възможно такова средновековно мракобесие, че да одобряваш

биенето на деца /макар и с възпитателна цел/, как е възможно да получаваш 5 млн. субсидия от държавата, и накрая - как е възможно да искаш законова забрана на абортите?! Поводът за този либерален вой бе Становището на Светия Синод по отношение Националната стратегия за защита на детето /2019 – 2030/.

Позицията на Синода за въпиющата нужда от незабавно въвеждане на задължителни часове по „Религия“ в българските училища с цел нравственото възпитание на българските деца не е нова. Новият момент в становището бе искането за редакции в документа, които да защитят детския живот от момента на неговото зачатие, а не чак след раждането му. Да, българското общество отдавна очакваше да чуе официалната позиция на БПЦ по отношение на абортите по желание.

И най-после я чу!

Ето и конкретните предложения за редакции в Стратегията по Аспект II - Защитеност на детето и неговия живот от момента на зачатието му:

„Св. Синод приветства положителното послание, заложено в НСД`2019-2030 г. за „право на живот, оцеляване и развитие” на детето, но счита, че е подходящо в този документ да бъдат допълнени текстове, които да поощрят инициатива за реформа в българското законодателство с оглед на това да бъде защитен от държавата животът на детето още от момента на неговото зачатие. Това се налага и от факта, че в новата проекто-стратегия се твърди, че жизненият цикъл „следва етапите на детското развитие от началото на бременността до навършването на 18-годишна възраст на детето и позволява да бъдат идентифицирани рисковете и заплахите за детското развитие, спрямо които би трябвало да бъде мобилизирана необходимата публична подкрепа и ресурси.” Следователно, ако по задоволителен за всички страни начин бъде преодоляно противоречието в българското законодателство и в НСД`2019-2030 г. по отношение на узаконеността на аборта и правото на живот на детето във всичките му жизнени цикли, обществото ни и в частност българските деца ще получат нов шанс за пълноценно съществуване и благословен напредък, а обществото ни – възможност за преодоляване на демографската криза. В този смисъл НСД`2019-2030 трябва да включи в своите рамки жизненият етап на детския живот от зачеването до 0 г.

Св. Синод на БПЦ-БП категорично отстоява опазването на най-великия Божий дар – човешкия живот, здравето и целостта на личността, като се противопоставя на всичко: което руши божествения ред в света; което води до духовна и телесна смърт; което обезобразява човешката природа;

което заличава българската нация.

Никаква причина, освен най-тежки и необратими заболявания на майката като остро изразена олигофрения, придружена с инвалидност и фатална недостатъчност на органните функции (непозволяващи пълноценното износване на дете), или напр. малформативни отклонения при самия плод като аненцефалията (заченато дете без глава), които правят по-нататъшния му живот и развитие невъзможни, не може да оправдае разрешеното от държавата и планирано унищожаване на детски живот в утробата на майката с голям риск за нейния живот и третирането на убитите деца като „болничен отпадък”.

Това се признава и от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и много други международни документи. Св. Православна Църква подпомага, пази, благославя и освещава човешкия живот. Така също и държавата е призвана непоколебимо да го защитава във всеки негов етап от самото му зачатие.“

В свои коментари на Становището на Св. Синод разни либерални лелки и чичовци заявиха, че Църквата не бива да си прескача сянката, а да си гледа работата – да храни гладните и да се грижи за бедните. Извинете, дами и господа, но задачата на Църквата не е да изземе функциите на „Социални грижи“. Макар че това не е забранено и БПЦ го е вършила усърдно до 1944 година, преди комунистите да експроприират нейните старопиталища и сиропиталища. Основната задача на Църквата е

да свидетелства за Истината,

да казва, да вика дори: това е по Бога, но другото, което вършите е безбожно!

Слава Богу, БПЦ си свърши работата – заяви отдавна чаканата си позиция по отношение на убийствата на неродени деца. Разбира се, изпълнителната власт ще се опъва и ще си намери десетки причини, за да не инкриминира законово абортите по желание. През това време либералите неистово ще пищят. Но от цялата тази шумотевица народът ще се замисли по темата и на много хора ще им светне червената лампичка, че при абортите не става дума за някаква козметична операция, а за легално убийство на хора!

На цигарените кутии, даже по автобусните спирки вече пише „Тютюнопушенето убива!“ Когато в АГ-клиниките, в пресата и по телевизията започнат да се появяват предупрежденията „Абортът убива“, това ще е знак, че обществото ни е осъзнало чудовищния си грях и е направило първата крачка към своето нормализиране. Друга крачка би могла да бъде създаването на специални комисии от психолог, социален работник и свещеник, към които да бъдат насочвани задължително всички жени, поискали аборт по желание. Защото понякога е нужно съвсем малко – две добри думи и чувството, че някой те подкрепя – за да бъде спасен един човешки живот…

 

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n