Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Азиатската страна ще има да ни връща само $ 8 милиона

talibanГБ

Министерският съвет утвърди подписаното на 17 септември т. г. междуправителствено споразумение между България и Афганистан за уреждане на дълга на афганистанците към страната ни. Задълженията на Афганистан към България произтичат от три кредитни междуправителствени спогодби от 70-те и 80-те години на миналия век и възлизат на 50 626 256 щатски долара.  Афганистан получава през 2010 г. статут на „силно задлъжняла и бедна страна“, в резултат на което кредиторите от Парижкия клуб са предоставили 83,8 % редукция на задълженията на държавата. В споразумението е заложена препоръчаната от Парижкия клуб редукция на афганистанския дълг. Тя ще бъде трансформирана в официална помощ за развитие, която ще бъде ползвана от Афганистан за приоритетни сектори като селско стопанство, инфраструктура, здравеопазване и образование. Предоставянето на официална помощ за развитие е ангажимент на страната ни като държава-член на ЕС. Останалите 8 201 453,60 щ. д. ще бъдат изплатени на 20 полугодишни вноски за 10-годишен период.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n