Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Световният парламент на българите поиска възстановяване на българското гражданство за нашите сънародници от Македония, Западните покрайнини и Беломорска Тракия

bulgarians-abroadГБ

На 1 и 2 ноември във Варна се състоя извънредна сесия на Общото събрание на Асоциацията на българите по света (АБС) и  Петото редовно заседание на Световния парламент на българите (СПБ).  В срещата участваха 200 делегати от 38 страни, които в продължение на два дни обсъдиха състоянието на българските общности в различните страни и региони по света и най-важните проблеми, които вълнуват тази част от българската емиграция. 

Работата на Общото събрание на Асоциацията на българите по света откри Кирил Йорданов,  председател  на АБС.  Делегатите приеха единодушно някои промени в устава на организацията относно преобразуването на Асоциацията от дружество в частна полза в дружество за общественополезна дейност. След това Кирил Йорданов изнесе доклад за състоянието и проблемите на българската диаспора. Българите на Балканите и по света възлизат почти на 22 милиона души. Първата група българи живеят на територията на откъснатите от България изконни наши земи –  Западните покрайнини, Вардарска и Егейска Македония, Източна и Западна (Беломорска) Тракия, Северна Добруджа. Тези българи  никога не са се  чувствали емигранти. Втората група е истинската ни емиграция, която е напуснала страната през различни исторически периоди. Разделя се на стара емиграция – до Освобождението през 1878 г., и на нова емиграция – след Освобождението на България.
В доклада бяха отразени реалните обществени условия, при които живеят българите в Македония,  Сърбия, Косово и  Албания, както и в Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Гърция, Турция, Румъния, Молдова, Украйна, в бившите съветски републики. Обърнато бе внимание на т.нар. волжко-уралски сънародници, потомци на древните и средновековните българи. В момента в Средна и Западна Eвpoпa живеят  около 100 000 души, главно емигранти от последните десетина години. В Америка и Австралия има също големи български общности.  Извън държавите на ОНД, в Азия, броят на българските имигранти се предполага, че е около 20 000 души. Българските поселения са по-значими в бившите републики на СССР, Индия, Китай, Япония, Виетнам – там има 64 265 българи. В различните арабски държави живеят около 27 800 преселници. Най-голямата българска колония в Африка е в южната й част и по-специално в ЮАР. Общо в Африка живеят около 10 000 наши съотечественици, заминали през последните 7-8 години. Те също имат вече своя земляческа организация.
Състоя се и оживена дискусия по темите, включени в прочетения доклад. Бяха направени множество препоръки и предложения, бяха изнесени нови факти, които допълниха реалната картина на общите и специфичните проблеми пред родната диаспора. На базата на тези препоръки и предложения Световният парламент на българите  прие обръщение към българското правителство за възстановяване на незаконно отнетото българско гражданство на българите от Вардарска и Егейска Македония, Западните покрайнини и Западна (Беломорска) Тракия през 1945 г. и 1952 г. Делегатите единодушно подкрепиха и декларация за статута на Западните покрайнини след разпада на Югославия през 1991 г. Участниците се обединиха и около предложението относно създаването на Министерство на българите по света, защото функциите на сегашната Държавна агенция са твърде ограничени и са само координационни между различните държавни институции, което прави дейността й неефикасна и формална.
Българската общност в Република Молдова представи и проект за Закон за особения статут на Тараклийския национален културен район на Република  Молдова, който бе гласуван единодушно. По същия начин бе прието и предложението до бъдещото българско правителство, което да настоява пред гръцките власти към паметната плоча  на о. Св. Ахил, където бе гробът на цар Самуил, да бъде поставен и надпис на български език, защото сега има такива само на английски и гръцки. Към това предложение бе прибавена и идеята автомагистралата София – Солун да бъде наречена „Цар Самуил“, за да бъде увековечена паметта на славния български владетел.   

---

Бел. ред. Информацията е от специалния пратеник във Варна на изданието "Животът днес"

 

   

   Lema BG

lloonnm

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n