Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Окръжна прокуратура иска прекратяване на гражданско сдружение заради противоконституционна дейност

makГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Главният прокурор Сотир Цацаров бе сезиран от Държавна агенция „Национална сигурност“ за регистрирано сдружение с нестопанска цел с наименование „Гражданско сдружение за

защита на основни индивидуални човешки права“ със седалище гр. Благоевград, чиито цели са насочени срещу единството на нацията и представляващо заплаха за националната сигурност. Главният прокурор изпрати справката от ДАНС на компетентната прокуратура - Окръжна прокуратура гр. Благоевград.

Окръжна прокуратура – Благоевград възложи и е извършена проверка, след приключването на която, днес - 21.11.2019 г., Окръжна прокуратура гр. Благоевград сезира Окръжен съд гр. Благоевград с искова молба за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Основание за това е дейността на сдружението, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави. Целите на сдружението са политически, а средствата за тяхното постигане недвусмислено сочат, че учредителите приемат, не само съществуването на македонско етническо малцинство в България /каквото не съществува, предвид решение № 1 от 29.02.2000 г. на КС на РБ по конст.д. № 3/1999 г./, но и че правата и свободите на това малцинство са накърнени, поради което се налага тяхната защита. Дейността на това сдружение е насочена срещу единството на нацията, поради което то съществува в нарушение на чл.44 ал.2 от Конституцията на Р България.

Да припомним, че през август в Благоевград е регистрирано и второ подобно сдружение – „Антични македонци“. Да се надяваме, че в най-скоро време и то ще бъде поставено извън закона.

 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n