Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Анализ на българския експерт по национална сигурност и отбрана Михаил Найденов

dsfГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Авторитетното списание „per Concordiam“, издание на George C. Marshall European Center for Security Studies, публикува преди дни анализ на българския експерт по национална

сигурност и отбрана Михаил Найденов, който е член и на Атлантическия съвет на България. В текста си авторът твърди, че хибридната война, която води Кремъл против НАТО и ЕС и по-специално подривната дейност срещу техните източноевропейски страни-членки е най-сериозното предизвикателство към сигурността на съюзниците и на София. България, като страна-членка на НАТО и ЕС от Източния фланг, е сериозно изложена на систематично прилаганата от Москва стратегия за подривна дейност, целяща да възпрепятства изграждането на силна система за национална сигурност и отбрана. Това е пагубно за българските усилия държавата да се превърне в силен източник на сигурност за НАТО и ЕС.

За да бъде бързо и ефективно коригирано това положение, България трябва незабавно да предприеме действия по създаването на кохерентна програма за подсилване на институционалния си капацитет за противодействие на хибридните заплахи, независимо какъв произход имат. На първо място – България ще трябва, възможно най-скоро, да подготви и приеме Национална стратегия за противодействие на хибридните заплахи.

Ето и заключенията в анализа на Михаил Найденов.

Процесът на писане на Националната стратегия на България за противодействие на хибридните заплахи би послужил за постигането едновременно на няколко важни цели. Първо, този процес би подпомогнал откриването на съществуващите уязвимости по отношение на хибридните заплахи и идентифицирането на начините и средствата за тяхното преодоляване, както и по-добрата подготовка на българските институции да се справят с тях.

България, която е подложена на хибридното влияние на Кремъл от много години, представлява един твърде подходящ обект за анализ и задълбочено проучване на този проблем. Наученото ще бъде много полезно не само за страната ни, но и за НАТО, ЕС и техните страни-членки. Разработването на стратегията би подпомогнало подобен анализ. Това би предоставило добра възможност за обмяна на релевантен, актуален опит с НАТО, ЕС и ключовите съюзници, както и за развитието на практическото сътрудничество в тази област.

И накрая, инициативата да бъде написана и официално одобрена такава стратегия вероятно ще провокира негативни реакции от страна на някои политици. Тази политическа опозиция ще разкрие кои са българските играчи в страната, които са против това България да бъде предвидим, устойчив, ефективен и по-интегриран съюзник в НАТО и член на ЕС. Нещо повече, това състояние на нещата, заедно с качеството на документа, който окончателно ще бъде одобрен, ще са изключителна възможност да бъдат осветени реалните мащаби и дълбочина на кремълското проникване в българската политическа система.

 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n