Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Тиражът на изданието трябва да бъде унищожен заради нарушени авторски права

poГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Акт за установяване на административно нарушение за разпространение на романа „Под игото“ от Иван Вазов под заглавието „Под игото на съвременен български език“ бе връчен на

издателство „Византия“ (търговско наименование ЕТ „Нели Стефанова - Прима”) в Министерството на културата.

   Дирекция „Авторско право и сродните му права” в Министерство на културата се е самосезирала в края на миналата година по повод публикации и участия в медии на издатели и експерти. След преглед на съдържанието на „Под игото на съвременен български език“ (издателство „Византия“, 2019 г.) и сравняването на текста в него с този в изданието на „Под игото“ (издателство „Български писател“, 1980 г.), са установени значителен брой извършени промени на оригиналния текст, включително обяснителни бележки, без те да са съгласувани с Министерството на културата. Това изискване е заложено в чл. 34 на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

   Според Министерството на културата с осъществeния голям обем от значителни промени в текста на автора, без разрешението на административния орган, е осъществен съставът на административно нарушение по чл. 97 от ЗАПСП, във връзка с чл. 83 от ЗАНН (Закон за административните нарушения и наказания).

Оттук нататък следва тиражът на изданието да бъде конфискуван и унищожен в поделенията на МВР. За издателя се предвижда глоба в размер до 20 000 лева.

 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n