Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Продължава административният тормоз над българите от Западните покрайнини и Северна Македония

katДраголюб ИВАНЧОВ

Демократичния съюз на българите за пореден път предупреждава за грубото административно поведение на Областната дирекция на МВР Кюстендил – отдел „Пътна

полиция”, срещу българи от Босилеград с придобито българско гражданство или с лични карти за временен и постоянен престой при издаване на нови свидетелства за управление на моторни средства или тяхната подмяна. Органите на МВР в Кюстендил, не само че се държат по чиновнически грубо към българите от Босилеград, но даже на някои от тях са им образувани досъдебни производства за деклариране на неверни данни в Декларациите за „обичайното пребиваване” и им броят дните, които са прекарали в България в рамките на една календарна година. Юридическо основание за това те търсят в Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства.

Поведението на Областната дирекция на МВР – Кюстендил отдел „Пътна полиция” противоречи на словото и духа на Директива 2006/126/ЕО, която определя правилата за свидетелствата за управление на превозни средства като елемент от общата европейска транспортна политика, пътната безопасност и свободното движение на хора в държавите-членки на ЕС.

Посочената директива е част от Европейското право, което се прилага в държавите-членки на Европейския съюз и не би следвало да се прилага, когато българите с придобито българско гражданство или лични документи за временен и постоянен престой, идват от трети страни извън Европейския съюз каквито са Република Сърбия и Северна Македония.

Смисълът на Европейските директиви е да облекчат, а не да усложняват живота на европейските граждани, включително и българските. Освен това, макар и все още в пожелателна форма, България има политика за покровителстване и приобщаване на българите и българските общности в чужбина и инвестира немалко средства в тяхното образование и привличане в родината.

На българските училища и университети се обучават хиляди българи от чужбина, на които им се издават дипломи за завършено средно и висше образование, които важат на територията на ЕС и трети страни. Абсурдно е в „Пътна полиция” в Кюстендил не само да отказват издаването и подменянето на свидетелства за управление на превозни средства, но и да образуват досъдебни производства за деклариране на неверни данни за „обичайно пребиваване”.

Служителите на „Пътна полиция” би следвало да имат наум, че „обичайното пребиваване” на българите от Босилеград се дължи не на тяхното желание, а на окупация на част от българска държавна територия по Ньойския диктат. И да не забравят, че България принадлежи на всички българи, независимо къде се намират по света, а не само на високомерните чиновници в ОДМВР в Кюстендил.

Странно е също така, че подобно поведение се среща само в „Пътна полиция” в Кюстендил, но не и в другите Областни дирекции на МВР в страната. Недопустимо е един и същ закон да се прилага по различен начин на територията на една и съща държава.

Демократичния съюз на българите категорично застава на страна на ощетените български граждани от Босилеград и призовава българските държавни институции да излезнат с ясно и единствено становище по въпроса за тълкуването и прилагането на Директива 2006/126/ЕО и транспонираното към нея българско законодателство.

------------------------------------

Бел. ред. Авторът е председател на Демократичния съюз на българите в Сърбия

 

 

 

  

 

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n

webstarmax