Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

А защо не казваме тогава българохристияни?!

gaidРумен СТОЯНОВ

Понятието изрично ясно указва, че някой е българин по кръв, но с мохамеданска вяра. Разбираемостта и точността не пречат обозначението да е несправедливо. Ибо туря тези наши сънародници в неравнопоставеност спрямо християните, за които не думаме българохристияни. Лично аз съм православен и не дърпам чергата към себе си, напротив. Българомохамеданин препраща към османско робство. Нявга всите

българе сме били православни, отдавна вече не е така, между съплеменниците ни виреят какви ли не боговерия, от баптисти, лютерани, калвинисти до тангристи, кришнаити. Ето защо погрешно е да обвързваме днес в едно слово национална принадлежност с вероизповедание, вършим ли го, неволно улесняваме раздробяването на българското национално единство посредством религиозни убеждения. Българомохамеданин съчетава равнозначност между националност и религия. От тая работа България нищо не печели, обратно, тя губи, защото упреква част от своите люде, че те не са, видите ли, съвсем българи, не са като другите българи, т. е. българи са, ама мохамедани (все пак в сложната дума на първо място изнесено е “българо”), нещо като полубългарин, едва ли не полубезстопанствен.

     Българомохамеданин, българомохамеданство, българомохамедански са остарели, рожба на отдавна приключила действителност, то не съответствува на съвременността в отечеството ни. Защо казваме българомохамеданин, а не казваме българокалвинист, българомуунист, щом вече и такива има?

     Неразборията идва от свързването на религия с националност. Башкосваме нашите мохамедани, обаче защо постъпваме тъй само с тях? Мигар у нас единствено те са напуснали правословното лоно? Защо не казваме българокатолици, българодъновисти, българоиндуисти, българобудисти? Ще ми се отвърне, че би било нелепост. Да, така е. И тъкмо защото е така, още по-нелепо изпъква нелепицата българомохамеданин. Ако домашни обосновки срещу понятието не са някому достатъчно убедителни, да надзърнем в Гърция. Там също има последователи на Аллах. Но: да сте чули някой да говори за гръкомохамедани? Защо? Нима гъркът е по-глупав от българина, че пропуска сгодата чрез нарочно слово да разлъчи един дял от своите граждани, да ги тури в по-инакъв разред? Ония същите, които зовем българомохамедани, обитават и в Гърция, но усетливото й управленство ги обозначават с помаки, сиреч помаци, а то, глей, моля ти се, там не звучи обидно, а напълно официално. В Гърция има от порядъка на 300,000 души българи, включително помаките, но те са указвани като славяногласни елини.

В САЩ живеят милиони поклонници на корана, да сте прочели някъде за американомохамедани? Защо не съществуват понятия като германокатолици, германопротестанти? Да не би немецът и той да е по-будала от нас, че не се е усетил да разделя своите люде по верски белег?

     Неуместността на обозначението българомохамедани е подсилено и от обстоятелството, че вярата им бива споделяна от хора не само в Родопите, а тоже другаде, в Добруджа, защо не ги числим към същия знаменател? Как следва тях да наричаме, добруджаномохамедани, що ли? А нима трябва да въведем циганомохамедани? Мигар не са мохамедани тоже казълбашите, защо ги подминаваме без изрично в името им да го влагаме? Ами гагаузите, с тях как да постъпваме, зер те пък са обратно на помаците, приказват турски, но православят? Аз не знам кой, кога, къде и най-вече от какъв зор, под каква причина е измисли тая за българомохамеданите, ала в случая то не е и важно. Дали името е пръкнато по лукаво чуждо внушение или по собствено политическо недоглеждане, по наследено късогледство е все едно, в смисъл, че назад колелото не можем завъртя и че крайният резултат води до смесване на две съвсем различни неща: национална принадлежност и религиозно убеждение.

     Ако искаме да сме последователни, трябва да се придържаме до край о фактите. А те са, че с растящия брой смесени бракове в българския народ се вливат потомци на шинтоисти и какви ли още не, та: как тях ще наричаме, примерно българошинтоисти? А нашите евреи, те по българомохамеданския терк ще дойде, че са българоюдеи ли?

     Мисля, че най-сетне трябва да въведем ред и той би бил само един, какъвто е във всяка разумна държава: независимо от верските си разбирания, всички сме граждани на България и е смехотворно да объркваме национално чувство с изповедание. Белким единствено у нас съществуват различни вери? Франция защо не употребява съчетанието франкомохамедани, да не би там да няма Мохамедови следовници?

     Вече сме в Европейския съюз, защо не отворим очите и видим как там стоят в тая плоскост нещата, нали сверяваме държавния си часовник по неговия, защо в тая точка ревниво пазим явното свое изоставане? И най-вече: какво печелим, каква ни е ползата като указваме “различността” на родопските си еднородци? Волно или неволно не изтъкваме ли именно другостта? Не е ли по-умно да наблягаме върху онова, което ни обединява, а не да подчертаваме онова, което ни разделя? Над всичко друго, включая верски отлики, сме българи, както германците са германци над католичество и протестантство. Понастоящем Великобритания гъмжи от всевъзможни вероизповедания, отворете речник и потърсете думи, сочещи по подобие на българомохамеданин оная изумителна религозна шарения.

     Въпросът не се изчерпва с преждереченото. Ако не изоставим явно нескопосното обозначение българомохамеданин и производните му, какво ще правим с нашите северни еднокръвни братя, с потомците на Волжка България, как с тях ще постигнем духовно единение, щом мнозина сред тях, в същност сред нас, защото ние сме те и те са ние, са мюсюлмани? Нима ще държим настрана от българщината милиони българи, съставящи втората по брой етническа общност в Русия, само и единствено загдето изповядват исляма? Коя разумна държава не би изнесла напред етническото начало, а не верското? Защо тъй недалновидно, самоубийствено работим против себе си? Кой, кога, как успя да ни втълпи такова отношение? По образеца на българомохамедани ще ли доживеем ден на чуваши, башкири, мордвини, балкарци, ингушети, кабардинци, чеченци да се чудим как да им викаме? Слепи ли сме, глухи ли сме, не виждаме ли, не чуваме ли как турците съзнателно избягват разграничението тюркски/турски и под една дума подвеждат куп народи, а ние вършим тъкмо обратното, уличаваме пай от еднокръвния си народ, че те едва ли не са половин българи, с тая друга тяхна половина, мохамеданската, не ги ли набутваме в чужди ръце? Гърция хвана да скалъпва (колко му е, след македонския) помашки език и ние за пореден път се овайкахме, че пак от нашата жива плът ще режат. И то от оная, която драговолно наричаме българомохамеданска. Защо не обърнахме внимание, че хитрият грък ловко заобикаля това същото определение, което инатливо въртим?

     Ще ми се отвърне добре, как да викаме на българомохамеданите? Според мен българи, а нужно ли е доуточняване, разполагаме с родопчани, с родопски мохамедани, та дори с помаци, за мен то не съдържа нищо обидно, или не стои по-долу от шоп. Предимството е, че тук няма преплитане между националност и религия, това название поставя родопските мохамедани в една плоскост с гагаузи, капанци, торлаци, шопи, северняци, тракийци, граовци и т. н.      

     Българомохамеданство и производни е отживелица, то е излишен, а за да съм изрично искрен - вреден товар и колкото по-бързо, по-безболезнено го свалим от без друго многопатилия си гръб, толкова по-добре ще бъде за България.

 

   

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n