Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

„Прокуратурата не се притеснява да разследва Доган и Пеевски“, твърди Иван Гешев

ivjfГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

След безпрецедентната акция на политика Христо Иванов, който слезе от лодка на брега до Догансарай, а после бе изхвърлен оттам от гардове на НСО, охраняващи Ахмед Доган, нещата се раздвижиха. Върховна административна прокуратура (ВАП) е сезирала министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), министъра на околната среда и водите (МОСВ), министъра на туризма (МТ) и началника на

Дирекцията за национален и строителен контрол да извършат незабавни проверки на място и по документи на планираните и извършени строежи в местността „Аркутино“ на границата на община Созопол и община Приморско и в парк „Росенец“ край гр. Бургас. Това се казва в прессъобщение на Прокуратурата.

ВАП е образувала преписка по информация в медиите за неспазване на правни норми, защитаващи изключителната държавна собственост и уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), съотв. за законност на строителството.

В хода на проверката трябва да се установи дали е допуснато накърняване на правото на изключителна държавна собственост върху морски плаж. Следва да се провери предприети ли са мерки за защитата ѝ при нарушения, ограничен ли е свободният и безплатният достъп до морски плаж, попадат ли съответните имоти в защитени зони по ЗБР, има ли наличие в имотите на пясъчни дюни съгласно ЗУЧК, извършени ли са строежи. В хода на проверката следва да се установят и наличие на документите, изискуеми от екологичното законодателство и спазването на всички условия за законност на строителството съобразно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и останалите изброени закони от рода на собственост и статут на земята, наличие на необходими предварителни договори, влезли в сила устройствени планове и т.н. Събраните данни следва да се обобщят в доклад и да се изпратят на ВАП в най-кратък срок.

В отговор на журналистически въпрос по отношение статута на имотите в „Росенец“ главният прокурор призова прокуратурата да не бъде въвличана в политически игри, но добави: „Принципно ще ви отговоря , че прокуратурата не се притеснява да разследва Доган, Пеевски.“

Да видим.

 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n