Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Прокуратурата поиска заличаване на партия „Възраждане“ заради фалшификации

oooiiiГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Софийска градска прокуратура (СГП) инициира пред Софийски градския съд (СГС) процедура по реда на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за политическите партии, с която се иска заличаване на регистрацията на политическа партия „Възраждане“ и нейното разпускане. Въз основа на своите правомощия по реда за надзор на законност и във връзка с постъпил сигнал от 04.06.2020 г. за установени нарушения в дейността на

политическа партия „Възраждане“, отдел „Гражданско съдебен надзор“ към СГП е назначил извършване на проверка по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Предварителната проверка е установила множество нарушения, свързани с регистрацията на ПП „Възраждане“, а именно:

  - Деклариране на неверни данни за присъствието на най-малко 500 граждани с избирателни права на Учредителното събрание на партията;

  - Установено е, че към датата на провеждането на Учредителното събрание има данни за 86 лица, които са били извън територията на страната, а са вписани като учредители;

 - 108 от лицата, чиито имена фигурират върху декларации като учредители (общо 580 броя), са заявили, че подписите в списъците не са техни. 87 лица са заявили, че не са подписвали Декларация за индивидуално членство по Закона за политическите партии;

  - Други 120 лица са заявили, че изобщо не са присъствали на Учредително събрание на ПП „Възраждане“;

  - За две лица има попълнени декларации за индивидуално членство, на които са положени и подписи като участници в Учредително събрание, проведено на 02.08.2014 г. От заверени препис-извлечения от актове за смърт е констатирано, че същите са починали през м. юни 2014 г.

Въз основа на материалите от образуваната преписка в СГС е изготвена и внесена искова молба за образуване на дело. След насрочването му същото ще бъде разглеждано в открито съдебно заседание с призоваване на заинтересованите страни.

 

Да припомним, че срещу вожда на партията Костадин Костадинов тече разследване заради покупката на луксозна вила и лъскав автомобил с парите от партийната субсидия.

 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n