Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Зад македонистката агентура у нас стоят Белград и Москва

vapГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

По искова молба на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът се е произнесъл с решение за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“, учредено през м. август 2019 г. На 21.08.2019 г. било проведено събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел - „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Съгласно приетия устав, основната

му цел била „защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България“. В него били визирани и средствата за постигане на набелязаните цели. С акт на Агенция по вписвания била извършена регистрация на сдружението със седалище в гр. Благоевград.

Преценявайки съдържанието на устава, съдът е намерил, че са налице предпоставки за прекратяване на сдружението, с мотива, че част от формулираните в устава му цели и средства противоречат на Конституцията на Република България. Върховният закон на страната забранява привилегии, основани на народност, етническа принадлежност, произход. Целите, посочени в устава на сдружението, обаче внушават съществуването на „македонски“ етнос и призовават за отстояване и защита на македонската кауза. Така представената дейност на сдружението е насочена срещу единството на българската нация и териториалната цялост на страната ни като основен конституционен принцип. Наред с това се прави внушение за наличие на лишен от права малцинствен етнос в Република България или друг такъв етнос, нуждаещ се от различна от държавната и институционалната защита по Конституция.

По принцип само на политическите партии са присъщи цели и действия, които се отнасят до промени относно унитарния характер на държавата, териториалната цялост и единството на нацията. Съгласно Конституцията, същите не могат да бъдат упражнявани от граждански сдружения. С тези мотиви съдът е решил да се прекрати Сдружение за осъществяване на общественополезна дейност „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“.

Македонизмът е роден в Белград. Негов баща е сърбинът Стоян Новакович. Ето какво пише той в края на ХIХ век: „Тъй като българската идея, както е известно на всички, е пуснала дълбоки корени в Македония, аз мисля, че е кажи-речи невъзможно да бъде разколебана съвсем, изнасяйки срещу ѝ само сръбската идея. Тази идея, страхувам се, не би била в състояние като чиста и гола противоположност да изтласка българската идея и по тази причина на сръбската идея от помощ ще ѝ бъде някакъв съюзник, който би бил твърдо срещу българизма и който би съдържал в себе си елементи, които могат да привлекат към него народа и народните чувства, отцепвайки го от българизма. Този съюзник аз виждам в македонизма.“

Тази идея е добре дошла и в Москва, тъй като Руската империя няма интерес от обединена и силна България, която би попречила на домогванията ѝ към Проливите. Така през 1934 година се стига до безумието на сталиновия Коминтерн, който постановява, че съществува македонска нация. Като послушни слуги на Москва, българските комунисти се заемат да помагат за налагането на македонизма. Вапцаров става председател на Македонския литературен клуб в София, самообявявайки се за „македонски писател“. БКП извършва непростимо национално предателство, като след 1946 година насилствено налага македонизма над българското население в Благоевградски окръг.

Появилите се след демократичните промени у нас македонистки организацийки бяха финансирани директно от югославското посолство. Сега тази роля изпълнява Скопие, на което предстоят преговори за прием в ЕС…

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n