Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Робството на ромите в княжествата Влашко и Молдова е премахнато едва в средата на ХIХ век

cigГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

За разлика от другите европейски области, ромите в бившите Влашко и Молдова (днешна Румъния) живеят в робство петстотин години. В средата на 19. век, когато робството е премахнато официално, голям брой роми напускат страната и мигрират към Централна и Западна Европа, както и в Америка. Историята на миграцията на ромите в Европа рязко спира за онези от тях, които са пристигнали на териториите северно от долното течение на Дунав, в южните и източните Карпати. Ромите, пристигнали във Влашко и Молдова през втората половина на 14. век, попадат под принудително робство в продължение на пет века и тяхната история е белязана от повратна точка, сравнима само с поробването на афро-американското население в Съединените щати.

"Циганите се раждат само роби; всеки, роден от майка робиня, трябва да се превърне също в роб ... " – така гласи Влашкият кодекс в началото на 19. век. Роми са били собственост на княза (като "роби на държавата" - "tigania domneasca"), на манастири и частни лица. Продаването, купуването и раздаването на цели семейства от роби е често срещана практика сред собствениците, които са имали неограничени права върху своите роби. В действителност робовладелците могли да правят каквото си искат със своите роби, както и да ги убиват. Към средата на 19. век сред интелектуалците в Дунавските княжества се заражда движението на аболиционизма и циганите се превръщат в честа тема във вестникарските статии, поезията, литературата и драматургията. След извоюването на еманципацията на робите, тя повдига, както и в наши дни, въпроса за тяхната интеграция в социалния и икономическия живот на Румъния.

Следите от робството продължават упорито да присъстват в спомените на бившите господари и техните роби, като периодът на робството маркира отношенията между потомците на тези две социални групи и до днес.

 

  

 

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n