Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Проф. Димитър Димитров е създател на Центъра за терапия с антитела към Университета в Питсбърг

jhibvdГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Учени от медицинския факултет на Университета в Питсбърг, ръководени от българин, са изолирали най-малката до момента биологична молекула, която напълно и специфично блокира COVID-19. Резултатите от техния труд бяха публикувани в едно от най-авторитетните научни списания CELL. Антитялото е минало през много изпитания, които доказват неговата ефективност и безвредност,

предстои да се направят изпитания и върху хора. Ръководител на научния екип, направил това важно за света откритие, е проф. Димитър Димитров.

Ученият е възпитаник на Софийския университет, а след това работи в Българската академия на науките, където защитава докторска степен и става професор по биофизика. През 1990 година той емигрира и започва работа в Националния институт по рака (NCI) на Национален институт по здравеопазване (NIH) в САЩ. Той се премества в Университета в Питсбърг през 2017 година, където е поканен да създаде Център за терапия с антитела. Той е експерт в методологиите за инженерство на антитела и биохимията на протеините, както и в математическото моделиране, имунологията, вирусологията, физическата химия и биофизиката. Неговата основна дългосрочна цел е разработването на клинично полезни терапевтични средства и ваксини, базирани на човешки моноклонални антитела в различни формати. Проф. Димитров е автор или съавтор на повече от 370 статии, цитирани повече от 20 000 пъти, на няколко книги; българинът е изобретател или съавтор на повече от 100 изобретения, патентни заявки или патенти.

 

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n