Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Поклон пред делото на големия български приятел акад. Дмитрий Лихачов

nnmnvxРумен СТОЯНОВ

На бележития руски учен Дмитрий Лихачов дължим безценните думи „България е държава на духа“. Не знам дали подобна оценка е изричана относно друга държава. Още по-малко знам друга държава заслужава ли тъй високо признание и коя би могло да е тя. Невъзможно ми е да го проверя, а и за какво, достатъчно ме топли казаното от академика. Друго негово изявление също заслужава общественото ни

внимание. Уви, съвсем не е така и ще го приведа с надежда то да придобие малко по-широка известност:

"Създаването на славянската азбука от Кирил и Методий... е едно дело повече или по-малко естествено. Гениалността на двамата братя, просто необяснима, се състои в създаването на старобългарския книжовен език. Този език е поразителен. Удало се е да бъдат преведени на него най-сложните произведения на ранновизантийската литература – с отвлечени понятия и представи, естетически много богати - и тези преводи задоволяват нашите изисквания и досега... непонятно е по какъв начин може да възникне този език без никаква предшествуваща голяма култура. Това за мене е едно от най-големите чудеса, което трябва все повече и повече да се изучава."

Ще си позволя да изразя малко по-инакво мненийце досежно естествеността на създадената от равноапостолните Братя писменост. Не ми е ясно защо Дмитрий Сергеевич намира за естествено изнамирането на азбука. Тъй да беше, защо люде от много други народи, примерно сръбския, руския, не са го направили? Защо сторват го блъгари родомъ, защо именно те? Да бъде то направено, при тогавашните повече от скромни научни възможности, не го намирам за естествено: да начертаеш нови писмени знаци като всеки един съответства на един, точно определен звук в словесността на цял народ, е постижение клонящо към надестествено. Според мен въпросната естественост е обяснима с онова, което Православието нарича благодат Божия. Но Лихачов казва горното в тоталитарсоциализма и болшевясалата КПSS, обляна с кръв (за три години в SSCP са избити 12 милиона човеци, защото са... християни) силом натрапваше безбожничество и богоборчество, та как ще изтресеш в интервю, че може да има обяснение попско. Кирил и Методий са светци на Православната и Католическа Църква. Но светия става не кой да е, как да е, за какво да е. Та създаването на сладкото ни азбуки е не естествено, а боговдъхновено и в това не храня дори малейшо съмнение.

Под останалите изречения на учения се подписвам с две ръце, ако имах повече, като шесторъкия Шива, щях с всички тях да положа именцето си. Но пак с уточнения, които с нищо не хвърлят сянка върху Д. Лихачов. Той заявява, че „гениалността на двамата братя е просто необяснима“. Обратно, съвсем обяснима е, само че не с принудителното (за което няма той вина, свирепа беше идеологическата церберщина) безбожническо мерило. Не утрайвам и повтарям с огромнейша признателност, дори благоговение: „Този език е поразителен“. И сякаш то е малко, академикът добавя: „непонятно е по какъв начин може да възникне този език без никаква предшествуваща голяма култура.“ Напротив, за Всетвореца Вседържител непосилно няма: Самси Господ Бог е изволил да снизходи и осени/вдъхнови своите ревностни служители монаси, кръстоносните Братя какво и как да сътворят в името на Него, за прославата Му и разпространение на Вярата. И какъв завършек на тия надвъзхвални слова: писменият старобългарски език е „едно от най-големите чудеса". Забележи, любомъдрий читателю, достолепният учен - когото сатанясали товарещи хвърлят в концлагер отвъд Полярния кръг - не ограничава пространствено-времево това чудо, не го поставя в рамките на една, българската, култура, история, ни епоха, за него е в общочовешките история, култура и то едно от най-големите.

Пред чистото и проницателно българолюбиво дело на Дмитрий Сергеевич Лихачов дълбок, дълбок до земи поклон и вечна благодарност. Защо нашите университети, Софийски, Великотърновски, Шуменски, Пловдивски, Русенски, Югозападен съвместно с Института за литература, Института за български език да не отдават презаслужена почит с Лихачови четения? При съвременните виртуални възможности е от лесно по-лесно, че и от евтино по-евтино. Както е мъдро казал народът: имаш ли цел, път ще намериш. Имаме ли я? Ако да, коя е? И защо път не ни до нея води? Или самоизобличаващо я нямаме? Нали на ползу роду, пък? Народе!!!!  

 

 

   Fluida

   Lema BG

lloonnm

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n