Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

ВАП сезира Министерство на енергетиката да провери за златотърсачи по поречията на реките

jtreГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Въз основа на образувана преписка, Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на енергетиката (МЕ) да провери дали на територията на страната се извършва нерегламентиран добив на злато по поречието на реките. Във ВАП е образувана преписка на база твърдения в медиите, че по поречието на река Струма се извършва нерегламентиран добив на злато. От ВАП са ангажирани и териториалните прокуратури в страната да възложат проверки от същото естество на кметовете на населените места.

След проверките, проведени от МЕ и от кметовете, трябва да се изпрати до ВАП информация, в която да е описан броят на проверените случаи, броят на установените нарушения, както и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения и на издадени наказателни постановления. В случай, че по време на проверките се установят данни за нарушения от компетентността на други контролни органи, следва те и ВАП да бъдат уведомени. Ако бъдат установени данни за престъпление от общ характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури, за което да се информира и ВАП.

 

   

   

 

 

 

sa

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n