Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Общият размер на годишната ни вноска е 69 млн. лева

euros1ГБ

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по централния бюджет за 2014 г. в размер до 50 200 000 лв. за обезпечаване на недостиг по дължима корекция за 2014 г. по вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. 

Всяка година през месец ноември Европейската комисия изчислява и информира държавите-членки за сумата на корекциите по вноските им на база на данъка върху добавената стойност (ДДС) и на брутния национален доход (БНД). Съответно сумата, която трябва да бъде заплатена от България, е в размер на 69 758 182 лева. Одобрените допълнителни разходи няма да доведат до влошаване на одобреното салдо по държавния бюджет за 2014 година.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n