Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Агенцията е приемник на създадената през 1907 година Обществена безопасност

BondГБ

Държавна агенция „Национална сигурност” е българският специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Идеите за създаване на законово регламентирана структура за контраразузнаване възникват в началото на XX век.

Първият нормативен акт, който урежда съществуването на контраразузнаването, е Законът за столичната полиция, обнародван в бр. 3 на Държавен вестник от 04.01.1907 г. Законът регламентира създаването на полицейска структура, наречена "Обществена безопасност". В сегашния си вид държавна агенция „Национална сигурност” съществува от началото на 2008 година. Тя е създадена, за да осигури ненамеса във вътрешните работи на българската държава от страна на външни фактори. В изпълнение на законовите си функции ДАНС работи с целия инструментариум от оперативно-издирвателни методи и средства. В рамките на Агенцията са интегрирани четири специализирани структури: Национална служба "Сигурност", дирекция "Защита на средствата за връзка", структури на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" и Агенцията за финансово разузнаване. Миналата година ДАНС е оперирала в рамките на бюджет от 112 млн. лева.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n