Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Осигурява се 100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради

sanirГБ

Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи и едроплощен кофраж, в които минималният брой на самостоятелните жилищни апартаменти е 36, във всички 264 общини в страната са обект на саниране по националната програма за енергийна ефективност.  Какви са стъпките за кандидатстване за саниране на панелните жилищни сгради, какви са изискванията и задълженията на собствениците на жилища? Първо, трябва да има съгласие от всички собственици на жилища в сградата; след това се създава Сдружение на собствениците. До края на януари ще бъдат публикувани методическите указания към общините и към сдруженията на собствениците...

   

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n