Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

43 от тях са били част от международни акции срещу организираната престъпност

policeГБ

Съществен аспект от дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е разкриването, наблюдението, противодействието и предотвратяването на подготвяни или извършвани престъпления, осъществявани от местни или транснационални престъпни структури, които биха застрашили националната сигурност на България.

За тази цел през 2014 година Агенцията е провелаобщо 303 операции, от които 43 в рамките на осъществено международно сътрудничество.

Сферите на организираната престъпност, предмет на противодействие от страна на ДАНС, обхващат широк спектър от деяния - трафик и производство на наркотични вещества; преработка и търговия с оръжия, боеприпаси, общоопасни средства и стратегически суровини; трафик на хора; посегателства срещу митническия режим, паричната, данъчната и осигурителни системи на страната; фалшификации на документи, валута и електронни платежни инструменти; незаконно съхранение и износ на културно-исторически ценности; компютърни престъпления и други деяния с висока степен на обществена опасност. Сред основните приоритети в работата на ДАНС, освен противодействие на самите незаконни деяния, е предотвратяване на възможността за легализиране на финансови средства със съмнителен произход, както и пресичане на корупционни практики, благоприятстващи организираната престъпна дейност.

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n