Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

До 700 лв. месечно ще получават хора с изключителни заслуги към нацията

b_gГБ

Правителството прие днес наредба, с която се определя редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията. Този документ е ключов за изпълнението на влезлия в сила от 1 януари 2013 г. Закон за награждаване на лица за особени заслуги към държавата и нацията.

Защото без него не може да бъдат отпускани пожизнени, периодични или еднократни парични награди като израз на признателност за цялостната дейност на личности в различни сфери на обществения живот – култура, наука, спорт, здравеопазване, укрепване и развитие на гражданското общество и за защита на човешките права, борбата с бедствия и аварии и др. 

Пожизнените и периодичните държавни парични награди ще се присъждат с решение на Народното събрание, а еднократните – с акт на Министерския съвет. Размерите им ще се определят ежегодно със закона за държавния бюджет. За 2015 г. техният размер е до 700 лв.(за пожизнените и периодичните) и до 5000 лв. за еднократните.

-------

На снимката: Някогашната естрадна звезда Борис Годжунов, който сега е стар, болен и беден, може би ще бъде един от първите, удостоени с тези награди /всъщност – пенсии/.

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n