Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Увеличават площта на защитните гори, за да спрат наводненията

goraГБ

Правителството одобри днес актуализиран проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия. Общият бюджет на Програмата е над 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. евро са предоставени на България от ЕЗФРС.

Трите основни цели, към които е насочена Програмата, са: повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост; опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях; социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Освен това, днес кабинетът възложи на министъра на земеделието и храните да предприеме необходимите действия за увеличаване на защитните горски територии в поземлени имоти – държавна собственост, като превантивна мярка за недопускане възникването на бедствени ситуации като наводнения и свързаните с тях човешки жертви.

 

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n