Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

24 май е най-символната дата за българската същност и приносите ни

knigОгнян МИНЧЕВ

Все още предстои 3. март да заеме полагащото му се място в българския исторически календар. Това място трябва да бъде определено спокойно, без политически патос

и с респект към обективните исторически факти. За мен най-подходящият ден за национален празник на България е 24. май. Създаването на кирилицата и развитието на старобългарската християнска култура е най-големия принос, който България има към света. Ние сме дали светлина на народи, някои от които по-късно в своята история имат претенции за месианско водачество - към които претенции ние нямаме и не можем, разбира се, да имаме отношение. Но представете си една Русия - такава, каквато я познаваме в нейната имперска ненаситност и инвазивност - да не бе приела християнството и старобългарската християнска култура... Единствената алтернатива за нея би била приемане на исляма. Историята на Европа и света би била много различна при хипотезата за една мощна ислямска Русия. Зная, че в историята не е разрешен метода "представете си, че бе станало друго". В случая само илюстрирам значимостта на преноса на старобългарската християнска култура - първо в Киев, а след това в Москва. Старобългарската християнска култура, която и до ден днешен осмисля мирогледа на една значителна част от човечеството е нашият най-голям принос към света, към цивилизацията, към историята. Денят на тази култура е нашият най-голям национален ден.

-------------------------------------

от профила на О. Минчев във ФБ

 

   

   Lema BG

lloonnm

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n