Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Готвят джендърски поправки в Закона за защита от домашното насилие

genГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Чрез промени в Закона за защита от домашното насилие се прави опит да бъде вкарана у нас Истанбулската конвенция през задната врата. Семейното съжителство вместо между мъж и жена, е записано като между „две пълнолетни лица“, което отваря пътя за равноправие на еднополови съюзи. Въвеждат се и правни понятия като икономическо или психическо насилие. И то, без авторите на проекта

да си дават сметка за възможни злоупотреби с тях. С поправките на закона се дава възможност за подмяна на философията на семейното право. Бракът е съюз между мъж и жена и това не подлежи на обсъждане. А термини като „икономическо“ и „вербално“ насилие, „засрамване и публично унижение“, дефинирани в този им вид, ще дадат законова възможност за злоупотреба с права. Това коментира пред медиите депутатът от ВМРО Юлиан Ангелов.

Според него, променената дефиниция за семейно съжителство реално легитимира еднополовите съюзи и ги приравняват със законните. Това е напълно недопустимо и противоречи на Конституцията на България и на Семейния кодекс, заяви Ангелов. Той предупреди, че се прави пореден опит за пълзяща „джендъризация“, този път през закона против домашното насилие. С цел да се създаде механизъм за натиск над семейството.

В определението, залегнало в настоящия Закон за защита от домашно насилие, е записано:

„Домашно насилие, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.“

С проекта се прави промяна на възприетото вече в обществения живот понятие „фактическо съпружеско съжителство“. Променя се наименованието на „фактическо съжителство на съпружески начала“. Като мотив в приложения доклад се сочи, че предефинирането се налага с цел „обхващането на всички форми на домашно насилие“.

Ние категорично възразяваме срещу този мотив, тъй като естеството му не налага промяна на вече възприетото в обществото съдържание на фактическото съпружеско съжителство. А именно „съжителство между две лица от различен пол“, обяви депутатът от ВМРО.

 

   

   

 

 

 

sa

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n