Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Приключи успешно начинанието „Неутъпкани пътеки до отворени врати” на Клуб „Отворено общество”

mchГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Приключи одобреният в рамките на Втория конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространствопроект „Неутъпкани пътеки до отворени врати” на Клуб „Отворено общество” – Стара Загора. За краткия период от 11 месеца проектът успя да постигне набелязаните цели. Екипите на Къща-музей “Пейо К. Яворов” – Чирпан, ЛХМ „Чудомир” - Казанлък, Къща-музей „Гео Милев”- Стара Загора и Къща-музей „Гео Милев”- Раднево преминаха обучение в два модула. Първото обучение беше свързано с новите образователни политики и създаването на съвременни модели за връзки с публиката, както и с развитието и трансформацията на музеите от хранители и изследователи на културно-историческата памет в активни многофункционални социални и културни пространства. Темата за привличане на публики и култивирането на неформален кръг от приятели на музея беше продължена от представянето на съвременни възможности за привличане на допълнителни средства. Второто обучение беше посветено на литературната памет и новия „дигитален морал”. Не можем да си представим литературния музей без ръкописа и книгата с автограф, през писмото и дневника, до фотографията, шапката, лорнета и бастуна на писателя. Около тази овеществена литература се завърта цялостната концепция на музейния показ. Писателят днес съчинява не на хартия, а върху екрана на компютъра, там редактира и коригира. Съвременният автор не оставя материални знаци: хартиени чернови, бележници, няма дневници, не праща писма или пощенски картички, а пише в блогове, изпраща имейли и пуска SMS-и. Заличават се веществените следи на литературната памет и преминават в нови технологични измерения. Вторият модул от обучението на музейните екипи беше допълнен от темата за осъществяване на сътрудничество и подходите за поддържане на успешни партньорства. И в двете фази на обучението участваха и екипи от Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „Захарий Княжески”, Библиотека „Родина” и студенти от Тракийския университет.Положителна роля в изпълнението на проекта изиграха срещите за обмяна на добри практики и опит. Екипите на всички музеи направиха работни посещения във всеки един от музеите. Освен споделения опит и натрупани впечатления, тези срещи изградиха и заздравиха партньорската мрежа на литературните музеи от облaст Стара Загора.

На следващия етап от проектната реализация, литературните музеи от областта разработиха свои стратегически планове за период от две години. Представянето и защитата на тези стратегии те направиха публично, на конкурсна основа.

Заключителният етап на проекта включи провеждането на разширена кръгла маса с водещ Бойко Василев (“Панорама” на БНТ) и с участието на д-р Аксиния Бутева (Министерство на културата), проф. Алберт Бенбасат (СУ „Климент Охридски”), Катя Зографова ( Национален литературен музей), Бойко Ламбовски (в. „Сега”), Тодор Петев (Фондация „Моят музей”), Николай Ненов (Регионален исторически музей–Русе), Марин Бодаков (в. „Култура”), експерти от регионалните и национални културни институции. На форума бяха дискутирани реалните възможности за развитие на културния туризъм в региона и бъдещето на литературните музеи.

Важна задача в изпълнението на проекта беше изработването на примерен модел за литературен туризъм, като компонент от културата на 4-те големи общини Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Заснет бе и кратък документален филм със заглавие „Пътеки между слънцето и тъмнината”, чиято цел е да интригува и повиши интереса към действащите литературните музеи в областта. Във филма родните къщи на Яворов, Гео Милев и Чудомир са представени като места за духовност и съпреживяване на живота и съдбите на великите творци.

 

   Fluida

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Казанлък

Казанлък
Казанлък - Температура: <b/>12°C
Облачно с дъжд
Температура: 12°C
Усеща се като: 12°C
Вятър: запад
Сила: тих, 1.2 m/s

Времето със sinoptik.bg