Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Подписано бе споразумението за подпомагане на Инвестиционната програма на общината

kkГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Кметът на община Казанлък подписа Споразумение за реализация на Инвестиционната програма на община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.

Споразумението е за максимално общо финансиране на стойност 19 658 031,68 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ. Инвестиционната програма на Община Казанлък предвижда изпълнение на четири основни проекта за обновяване на градската среда, образователната инфраструктура, изграждане на социални жилища и проект за интегриран градски транспорт. Проектите ще се изпълняват в периода 2016 - 2023 година.

Проектът за градска среда предвижда цялостно обновяване, реконструкция и рехабилитация на общо 6 обекта в ж.к. „Изток“ на Казанлък. В проекта е предвидено създаване зони за отдих, чрез обновяване на две междублокови пространства и реконструкция на 4 улици с прилежащите тротоари - ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“ и ул. „Кремона“.

Проектът за образователна инфраструктура предвижда цялостна реконструкция на 8 обекта, от които в Казанлък са ЦДГ № 1 „Здравец“, ОДЗ № 11 „Слънце“ и ОДЗ № 15 „Звънче“ – филиал в ж.к. „Изток“ и по населени места от общината -  ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън; ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджимитрово и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка. В обектите ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и обновяване на оборудването, обновяване на дворното пространство, както и адаптиране на средата за трудноподвижни лица.

Проектът за социална инфраструктура предвижда изграждане на 10 нови еднофамилни социални жилища върху свободен общински терен в ж.к. „Изток“. Проектът за интегриран градски транспорт ще се осъществява на два етапа като целта е да се постигне по-ефективен, по-бърз и екологичен градски транспорт, с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. В Инвестиционната програма са включени и 4 резервни проекта, които ще се изпълнят в случай на свободен финансов ресурс, след осъществяване на основните проекти. Обектите, част от Инвестиционната програма, са заложени в основните стратегически документи на Община Казанлък за периода 2014 - 2020, вкл. в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Казанлък. Това съобщиха за портал „Гласът на България“ от общинския пресцентър.

 

   Fluida

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Казанлък

Казанлък
Казанлък - Температура: <b/>11°C
Предимно облачно
Температура: 11°C
Усеща се като: 11°C
Вятър: североизток
Сила: тих, 0.4 m/s

Времето със sinoptik.bg