Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Според прокурорите, наредбата противоречи на Закона за устройство на територията

izidorГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Районна прокуратура-Казанлък е извършила проверка на Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, приета с Решение № 216/22.05.2012г. на Общински съвет – Казанлък. От извършената проверка се установило, че цитираните разпоредби противоречат на разпоредби на нормативни актове от по-висока степен - чл. 57 от Закона за устройство на територията, съгласно който върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на Общинския съвет.

          От анализа на чл. 20 ал. 1 т.4 и чл. 27 ал. 1 т. 5 от горецитираната Наредба се установява, че е въведено ограничение на кръга от лицата, които могат да кандидатстват за получаване на разрешение за разполагане на рекламно - информационни елементи, като са облагодетелствани заявители, които нямат задължения към община Казанлък, не са граждани/т.e. с адресна регистрация в общината/ и няма как да имат задължения към тази община. Въведеното ограничение е по отношение на лицата, които имат текущи задължения към общината.

Поради това разпоредбата в това й съдържание води до нарушаване принципа на свободната стопанска дейност, и е в нарушение на чл.3 ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Тази разпоредба предвижда при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност, административните органи и органите на местно самоуправление да не могат да ограничават лицата да извършват дадена стопанска дейност.

С посочените по-горе разпоредби на чл.20 ал.1 т.4 и чл.27 ал.1 т.5 от Наредба № 22 на Общински съвет – Казанлък за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък е ограничен кръгът на лицата, които могат да заявят издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на община Казанлък, като е въведена административна пречка за граждани на общината, които имат задължения към същата. Това само по себе си представлява ограничаване и въвеждане на тежести при административното регулиране и административния контрол. В настоящия случай административното регулиране не е до обществено оправдани граници по смисъла на чл. 1 ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, тъй като целта на оспорената разпоредба е да въведе тежести, а не да улесни извършването на определена стопанска дейност.

Разпоредбите на чл.20 ал.1 т.4 и чл.27 ал.1 т.5 от Наредба № 22 на Общински съвет – Казанлък за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, противоречат на разпоредби на нормативни актове от по-висока степен - чл. 1 ал. 2 и чл.3 ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, чл. 76 ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.4 и чл. 96 от Закона за месните данъци и такси.

Предвид гореизложеното, на основание чл.186 ал.2 вр. с чл.16 ал.1 т.3 от Административно-процесуалния кодекс Районна прокуратура-Казанлък с настоящия протест поиска от Административен съд да образува производство за съдебно обжалване на чл.20 ал.1 т.4 и чл.27 ал.1 т.5 от Наредба № 22 на Общински съвет – Казанлък за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, като Административен съд-Стара Загора да обяви нищожността им като незаконосъобразни, противоречащи на посочените по-горе разпоредби на нормативни актове от по-висока степен.

   

lloonnm

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Казанлък

Казанлък
Казанлък - Температура: <b/>4°C
Предимно облачно
Температура: 4°C
Усеща се като: 3°C
Вятър: юг
Сила: тих, 1.5 m/s

Времето със sinoptik.bg