Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Галина Стоянова се съгласи с направените предложения между двете четения

gaГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Общински съвет – Казанлък прие окончателно бюджета на Общината за 2020 г. на заседанието си днес. Кметът Галина Стоянова прие всички предложения на политическите

партии, направени между двете четения. Сред тях са:

-         Асфалтиране на ул. „Наслука“ и част от ул. „Митко Палаузов“, кметство Бузовград с 50 000 лева, вместо асфалтиране на част от ул. „Радецка" до ул. "Антон Страшимиров" с полагане на бордюри, с. Бузовград;

-         Изграждане да осветителна система на Художествена галерия - Казанлък и ИМ „Искра“ с 50 000 лв., което ще бъде реализирано при наличие на икономии в издръжка на Общинска администрация;

-         Асфалтиране на ул. „Пионерска“ 1008 кв. м. + 2 бр. дъждооттока със стойност 22 000 лева, вместо асфалтиране на част от ул. "Опълченска", с. Овощник със стойност 20 000 лева;

-         Асфалтиране на ул.“Стара планина“ 730 кв. м. + 2 бр. дъждооттока за 18 000 лева вместо асфалтиране на част от ул."1 май", с. Овощник със стойност 20 000 лева;

Сред направените промени между първо и второ четене, които днес общинските съветници гласуваха са:

-         Субсидия в размер на 21 024 лв. за „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД, поради невъзможността търговското дружество да генерира приходи до привличането на инвеститори;

-         Ремонт и преустройство на Фондохранилище ИМ “Искра“ с бюджет 50 000 лв. от делегираната държавна дейност на институцията като второстепенен разпоредител;

 Рамката на Бюджет 2020 на Община Казанлък е рекордна – в размер на 66 996 693 лв., с близо 15% повече от 2019 г. Средствата от 67 млн. лв. са в две насоки: делегирани държавни дейности – 37 306 651 лв., приходи от местни дейности – 27 979 972 лв. Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2020 г. е в размер на 9 352 414 лв.

 С одобрените средства Кметът Галина Стоянова и нейният екип ще работят в посока на заложените по-социални политики:

-         10 на сто увеличение на заплатите в Общинска администрация и всички общински звена;

-         10 на сто увеличение на заплатите на културните институти;

-         14 на сто увеличение на възнаграждението на медицинските сестри към общинските заведения и с почти 18 на сто увеличение за помощния персонал в детските ясли;

-         повишаване на качеството на хранене на децата в детските заведения, предоставянето на ваучер за еднократна помощ за закупуване на пелени за новородените деца, намаляване на стойността на купона за хранене в Детската кухня – майка;

-         двойно увеличение на средствата, които Общината предоставя за обучение на лекари – специализанти, като към Общинската програма ще бъдат включени и медицинските сестри и акушерки – специализанти;

-         двойно увеличение на средствата за фонд „Ин витро“ до 30 000 лв.;

-         20 на сто увеличение на субсидията за спортните клубове, за да бъде засилен стимулът на децата за масов спорт;          

Общинският бюджет за 2020 г. отразява и политиката за реконструкция на образователната и уличната инфраструктура в града и по населените места. Предстои изпълнението на големите проекти:

-         Реконструкция на надлез „Катекс“;

-         Изграждане на туристически атракцион „Светът на траките“;

-         Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „ДКЦ – Поликлиника“ и др.

През 2020 г. ще бъдат издължени заемите на Община Казанлък и политиките на кмета Галина Стоянова ще бъдат изпълнявани със собствени средства.

 

 

  

 

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Казанлък

Казанлък
Казанлък - Температура: <b/>3°C
Предимно облачно
Температура: 3°C
Усеща се като: 2°C
Вятър: североизток
Сила: тих, 1.4 m/s

Времето със sinoptik.bg