Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Споделете ме

Заблуждаваха ни, че опасното ракетно гориво на "Скъд" е изнесено в чужбина. Оказа се, че то е все още тук!

skudЙовка ВЕЛИКОВА

Наскоро настоящото правителство утвърди подписания през м. май 2014 г. Меморандум за разбирателство с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво). "Тези продукти са останали след снемане от въоръжение на ракетни комплекси, които се съхраняват в складовете на Българската армия. Те са опасни за околната среда и човешкото здраве. С влизане на документа в сила ще бъде решен проблемът с тяхното унищожаване извън територията на страната, в резултат на което Българската армия ще се ОСВОБОДИ ОТ ТОКСИЧНИ И ВЗРИВООПАСНИ ПРОДУКТИ, криещи сериозни рискове от хуманитарен и екологичен характер", уточняват от пресцентъра на МС.

Според специалисти, единствените ракети с течно гориво, които са снети от въоръжение в Българската армия, са "Скъд". През 2002 г. техните бойни глави, заедно с бойните глави на ракетите СС-23 и "Фрог", бяха унищожени на полигон "Змейово" по настояване на САЩ, въпреки протестите на местното население. След главите дойде ред на опасното ракетно гориво, за което двама военни министри от НДСВ лансираха взаимноизключващи се версии, но в крайна сметка напрежението беше туширано с високопарни изявления от страна на МО, че то е изнесено за унищожение в чужбина, като задълженията от българска страна се свели само до транспортирането му до граница, а останалото било поето от американската фирма Си Ди Ай.

С настоящото решение на МС да бъде утвърден Меморандумът с ОССЕ за унищожаване на запасите от течно ракетно гориво става ясно, че към ден-днешен то се съхранява у нас, а изнасянето и унищожаването зад граница тепърва предстои и ще се случи със съдействието на европейската организация. Или казано по-кратко - преди десетина дни беше разбулена още ЕДНА ГОЛЯМА ЛЪЖА, на която препатилите от обгазяванията старозагорци бяха заставяни да вярват години наред. Това е и поводът да припомним кой, кога и колко излъга през годините.

Хронологията на лъжите за ракетното гориво

Тя датира от м.май 2002 г., когато на власт еднолично беше партията на Симеон Сакскобургготски - НДСВ, и продължи по време на управлението на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев. В двата последователни мандата обаче Министерството на отбраната беше неотлъчно в ръцете на НДСВ, когато според бивши армейци беше извършено най-голямото предателство спрямо Българската армия с унищожаването на ракетните комплекси "СС-23", "Скъд" и "Фрог" по настояване на САЩ, за което беше подписан и специален Меморандум.

В името на българо-американската дружба животът и здравето на хиляди жители от Старозагорска област беше изложен на опасност, тъй като първоначалната идея беше ракетните комплекси да бъдат унищожени чрез изгаряне на полигон "Змейово". Дейностите бяха поверени на американската фирма "Си Ди Ай", но след поредица от протести на местното население се стигна до уж безпроблемното унищожаване само на бойните им глави, от което пропищяха населените места около полигона. После започна мистерията с ракетното гориво, а двамата военни министри от НДСВ я направиха още по-мистериозна.

Черно на бяло

На 31 март 2006 г. (ден за парламентарен контрол) депутатът от Старозагорски избирателен район Георги Анастасов получава писмен отговор от военния министър Веселин Близнаков на въпроса си: КЪДЕ Е УНИЩОЖЕНО ГОРИВОТО НА 36-ТЕ РАКЕТИ "СКЪД"?

Отговорът на министъра гласи дословно: „Във връзка с Вашия въпрос относно унищожаването на горивото Ви информирам следното: Унищожаването на всички машини, комплектовки и консумативи на ракетите "Скъд" е извършено през периода 09.09.2002 г. - февруари 2004 г., в строго съответствие с Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и САЩ, подписан на 31.05.2002 г. Дейностите по процеса на унищожаването на всички елементи от комплексите са наблюдавани, филмирани и верифицирани от съвместен българо-американски екип. Фактите са следните:

Горивото за ракетите от комплекса "Скъд" има три компонента в течно агрегатно състояние: - стартово гориво; - основно гориво; - окислител. От тях опасен за здравето на човек в някаква степен е окислителят, който по своята същност е киселина, и в много малка степен - стартовото гориво, което е високоенергийно гориво, създадено специално за ракетни комплекси. ОСНОВНОТО ГОРИВО Е ОБИКНОВЕНО РЕАКТИВНО ГОРИВО, използвано в много други комплекси, и като такова не беше включено в Меморандума за унищожаване. Съгласно цитирания по-горе Меморандум за разбирателство унищожаването на стартовото гориво и окислителят, като стратегически материали, е задача на американската фирма Си Ди Ай, изпълнител на унищожаването от американска страна. Същата фирма е сключила договор за унищожаването на окислителя с румънската фирма "Нитрамония" и през декември 2002 г. той е изнесен извън територията на страната и унищожен. Стартовото гориво е унищожено от българския консорциум Во Ин Ко по договор между американската фирма Си Ди Ай и консорциума. Унищожаването е извършено на територията на страната, като за целта горивото е смесено в определено съотношение с леко корабно гориво и изгорено в котли на консорциума недалеч от село Устрем, Хасковска област. Смесването е с цел да се запази термичният режим на котлите, тъй като стартовото гориво също е високоенергийно.

На 06.01.2003 г. е извършено пробно изгаряне, съпроводено с детайлни измервания на емисиите от специалисти на Районната инспекция по опазване на околната среда и представители на обществеността. На 14.01.2003 г., след анализа на резултатите от измерванията, е получено официално разрешение от МОСВ. Пристъпва се към унищожаването на цялото количество, което завършва на 22.02.2003 г. Процесът на това унищожаване първоначално предизвиква тревоги в местното население, но след разяснителната дейност и участието на представители на обществеността както в пробното изгаряне, така и в цялостното изгаряне, хората са убедени в безопасността на процеса.

В района около Стара Загора не е унищожавано нито едно гориво за ракетните комплекси. Нещо повече - на територията на полигона никога не е имало ракета от комплексите с изключение на едно учебно изделие, показано от министъра на отбраната и началника на Генералния щаб на журналисти по време на пресконференция на 27.06.2002 г. Дори в това учебно изделие не е имало реално гориво, а пълнеж от инертен материал.

Противоречията

Твърдението на министър Близнаков, че основното гориво на "Скъд" е "обикновено реактивно гориво", което не е включено в Меморандума за унищожаването, противоречи на един друг писмен отговор от 02.09.2004 г. до старозагорския депутат от 39-ото НС Стефан Мазнев. Този отговор също е подписан и подпечатан, но от тогавашния военен министър Николай Свинаров, по чието време бяха унищожени ракетните комплекси "Скъд", "Фрог" и "СС-23".

В него Свинаров твърди дословно: ОСНОВНОТО ГОРИВО НА КОМПЛЕКСА "СКЪД", СЪГЛАСНО МЕМОРАНДУМА ОТ М. ДЕКЕМВРИ 2002 Г., Е ИЗНЕСЕНО И УНИЩОЖЕНО ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА. Или казано по друг начин - двама военни министри, членове на една и съща партия, дават два съвсем различни отговора.

Отровният гептил

Безвредно ли е основното ракетно гориво на "Скъд"? В информацията, изнесена в класификацията на руските ракети, е посочено, че в ракетата 8К14 (по руските стандарти и "Скъд" по американските) се използва като основно гориво ТМ-185 (822 кг) с окислител азотна киселина АК-27И (2919 кг), пусково гориво гориво TG-02 (30 кг) с окислител сгъстен въздух (15 кг). Двойката керосин - кислород служи като стартово гориво, а гориво ТМ-185 (съдържащо несиметричен диметилхидразин или гептил) заедно с азотната киселина са основното гориво и окислителят на ракетите. Като преимущество на двойката несиметричен диметилхидразин - азотна киселина руските специалисти посочват по-голямата плътност и енергийна ефективност, самовъзпламеняване при контакт с топлинни компоненти, възможност за по-продължително съхранение, а като недостатък - висока токсичност и канцерогенност.

За токсичността и канцерогенността споменава в интервю за руските медии член-кореспондентът на Руската академия на науките Лев Федоров. По негова информация по своето вредно въздействие върху организма на човека гептилът /СH3/2N2H е признат от Световната организация по здравеопазване за вещество от първи клас на опасност, заедно със зарина и фосгена. Приемането му от човешкия организъм води до разрушаване на всички органи и системи. Гептилът е силно канцерогенен, предизвикващ мутации и генетични изменения както при растителните, така и при животинските видове. Приема се чрез водата, въздуха и храната и става част от клетъчната структура на организмите. При горенето му се разпада на вещества, които са по-опасни от самия гептил. Лев Федоров споменава още, че при възникналия през 60-те години на миналия век спор какво да бъде горивото на съветските ракети - твърдо или течно, конструкторът им акад.Корольов е бил категоричен: "Да използваме гептила, означава да изтровим цялата страна. Трябва да използваме твърдо гориво."

Спорът на Корольов с Янкел и Чоломей за това какво да бъде горивото - твърдо или течно, е решен със смъртта на академика. Така през 60-те години най-страшната за човека химическа отрова се превръща в гориво на съветските ракети, между които бяха и базираните в България "Скъд", чието ликвидиране беше осъществено по настояването на САЩ.

Кой спечели от лъжите?

През 2002 г., когато бойните глави на ракетните комплекси бяха унищожени на полигон "Змейово", на кметовете от съседните на полигона села бяха обещани пищови и съдействие на армията да осигури на населението дървен материал за огрев. Нищо от това не се случи, а сагата завърши с потупване по рамото на тогавашния кмет на община Стара Загора д-р Желев от американския посланик. Страхът от ракетното гориво обаче остана, тъй като в Старозагорска област има поделение, пригодено до съхранява отровата.

Със сигурност в сагата има печеливши, но това не е световният мир. Всички останали бяха безогледно манипулирани, а многопластовите манипулации през годините дадоха повод старозагорци да не вярват на лансираните от две поредни правителства лъжи, че обгазяванията са дело на комплекс "Марица изток". Болшинството от потърпевшите и до ден-днешен са категорични, че обгазяванията се дължат на дейности на частни фирми, внесли стари боеприпаси от чужбина, но вероятно цялата истина ще лъсне по линия на друг бъдещ Меморандум. Дотогава ни остава да броим заболелите и починалите от рак, тъй като тежките метали в човешкия организъм не се разграждат никога.

   

   

 

 

 

sa

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Стара Загора

Стара Загора
Стара Загора - Температура: <b/>9°C
Слънчево
Температура: 9°C
Усеща се като: 8°C
Вятър: запад
Сила: лек полъх, 2.1 m/s

Времето със sinoptik.bg