Гласът на България

Национален новинарски портал

  ШЕСТОДНЕВ    Литературна зона свободна от словоблудство!

Споделете ме

Свидетелства на автентични документи, публикувани от Комисията по досиетата

k_pШЕСТОДНЕВ

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ: ... Моето изказване ще бъде съвсем едностранчиво. Аз ще говоря само за тези, които използваха разговора за младата поезия като повод да уредят личните си сметки или да проявят глупостта си, изобщо за тези, които грешаха, все едно дали са били искрени или неискрени...  Генералното обвинение срещу младата поезия беше това, че тя била безидейна, „талантлива, но безидейна”, както обикновено казват. Един въпрос: откъде разбрахте, че младите поети са талантливи? Отговорът е един: „От техните безидейни произведения”. Или въпросът може да се зададе така: откъде разбрахте, че младите са безидейни? Тогава отговорът ще бъде: „От техните талантливи произведения”. /Смях/

Но да оставим това, че в най-широкия смисъл да думата тези две понятия „талантливост” и „безидейност” взаимно се изключват. По-важно е другото: какво разбират под „идейност” тия, които обвиняват младите в безидейност? Ще си послужа с думите на един мой познат. Той казва: „За тези хора Кодексът на идейността – това са милиционерските правилници”. Ако така трябва да се разбира идейността, младите поети действително понякога проявяват безидейност и пресичат улиците вън от определените за това места...

Получи се така, че върху младите започнаха да се сипят удари и ругатни точно тогава, когато имаха съзнанието, че постъпват най-искрено, най-чисто и най-честно. Постепенно този бой създаде у тях някакъв, ако може да се каже така, интелектуален мазохизъм. И сега аз, ако не усещам удари върху тялото си, не изпитвам никакво удоволствие и почвам да се съмнявам в честността си...

Др. Зидаров вчера говори конкретно. По повод изказването на Марко Недялков, той започна да говори изобщо за младите и каза: „Ето, аз съм на такава възраст и не мога да кажа никога това, - вярваме му. Винаги, казва, се получава обратен ефект, когато човек говори за скромност” – и даде пример със себе си. Когато говореше за самочувствието на младите, той каза, че когато бил в Ясна поляна, в къщата на Толстой, почувствал се едва ли не като муха – такъв беше, струва ми се, неговият израз – и изведнъж разбрал, че не е писател и т.н. И той апелира към нас за такава скромност. Аз си представям Шолохов, ако отиде, как ще се чувства. Човекът ще прекрачи този праг и тогава разговорът ще бъде такъв. Толстой сигурно ще му каже: „Мишка, много хубаво, че дойдохте. Защото постоянно тук идват много скучни хора. Искам да поговоря малко с един писател.” И Толстой ще му каже: „Какво става с българската литература? Тук дойде един български писател, който се почувства като муха. Ако там мухите създават литература, защо се смущава от мен, какво съм направил?” Хем Толстой ще проявява скромност, хем не ще обиди Зидаров. И може би ще отговори след това: „Надеждата са младите поети в България, въпреки че между тях има много по-прости от мужиците, които съм описал в книгите си”...

Искам да завърша. В литературата има най-малко закони и най-много съдии. А там, където няма закони, са най-страшни не престъпниците, а съдиите, защото няма какво да ги ограничава при определянето и налагането на наказанието. /Ръкопляскания/ Казвам това, понеже съм юрист.

/със съкращения/

София, 20-22 юни 1957 г.

Из стенографски протокол от обсъждането на поезията на младите автори

 

 

Как не приеха Константин Павлов в Съюза на българските писатели през 1963-та

/Из протокол №5 от заседание на УС на СБП/

По време на заседанието на УС на СБП на 28 юли 1963 година са приети „от раз” за членове на съюза Дамян Дамянов, Любомир Левчев, Владимир Башев, Слав Хр. Караславов и Петър Караангов. Сатирикът Марко Ганчев не е приет. Започва дебат преди гласуването на кандидатурата на 30-годишния тогава поет Константин Павлов за кандидат-член на СБП...

БОЖИДАР БОЖИЛОВ: Това е един сложен автор. Много разговори се водиха през последните години за него. Много от стихотворенията му будеха възражения, но мен ми се струва, че въпреки всичко в случая имаме работа с един много талантлив автор, който се мъчи да напипа сатирата – нещо много сложно...

АНГЕЛ ТОДОРОВ: От 10-ина години насам се появи името на Константин Павлов. Системно, много от неговите произведения са били критикувани за сериозни идейни грешки. По моя преценка обаче той не е разбрал критиките, не желае да тръгне по линията на нашата комунистическа литература. Той си има буржоазно-интелигентски възгледи върху нашия живот, нашата политика и нашата литература. И аз смятам, че не би било правилно да му помагаме да влезе в нашата литература. Правилно би било за него да го изпратим в някой завод, да поживее сред работници. За един такъв нестабилен момък няма да е полезно да влезе в Съюза, независимо от това, че ще влияе лошо на другите. Аз мисля, че в този момент не е правилно да приемаме един поет, който упорито поддържа неправилни възгледи.

......

ДИМИТЪР ДИМОВ: Аз познавам Константин Павлов лично. Разговарял съм много пъти с него. Слушал съм да се говори за него. Аз смятам, че това е един извънредно талантлив човек. У него асоциациите са като звънчета. Дори има нещо болезнено. Смятам, че този талантлив човек трябва да влезе в Съюза. Аз ще гласувам за неговото приемане. В него има едни оттенъци, които напомнят на Вийон

......

ОРЛИН ВАСИЛЕВ: Мен ме смущава това, че ние в Управителния съвет заставаме на различни становища. Мен ме смущава това, че хора като Блага Димитрова, Валери Петров, Димитър Димов които аз уважавам, сложиха на преден план известни  дадености – талантлив, надежден – и ни поставят в едно положение като че ли ще извършим грях. Но защо тук се забравя политическата страна? Др. Методиев можеше много по-категорично да го каже. Аз моля да се вземе и политическият критерий, другарю Валери Петров. У тебе не може да съществува никакво съмнение, че бих се възпротивил да се гласува срещу един сатирик, но ние не се занимаваме с възпитанието на младото поколение. И Вие, Валери, и ти, Блага, носите отговорност за това поколение!

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ: И ти я носиш!

ОРЛИН ВАСИЛЕВ: И аз я нося, но защо да не намерим една обща база?

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ: Защо да бъде твоята база?

ОРЛИН ВАСИЛЕВ: Аз моля тази теза, тезата на Валери за таланта...

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ: Аз не говоря за талант. Аз говоря, че по дълбочина той е наш.

ОРЛИН ВАСИЛЕВ: Аз бих желал да бъдем едномислящи.

ЛАМАР: Защо искаш всички да мислим като тебе!

ОРЛИН ВАСИЛЕВ: Поради това, че ще се изпречим и пред други такива случаи, моля ви да обърнем внимание на политическия и възпитателния момент. Добре ли е за тази група другари, че подхождаме така: отлагаме тяхното приемане не заради това, че ги преследваме, че имаме нещо против тях, а заради нашата политическа платформа. И тук няма нужда да се правят никакви жестове. Аз съм против приемането – т.е. против сегашното приемане само от гледище на политическа мярка. Трябва тези другари да знаят, че нашият Съюз е една организация, на която предстоят големи задачи...

Гласуват 27 души. Резултат: 10 „да”, 13 „против” и 4 въздържали се. Константин Павлов не е приет за кандидат-член на Съюза /приемат го едва след 12 години/. С подобен резултат е отхвърлен и поетът Стефан Цанев като кандидат-член на СБП. На същото заседание е възстановено членството в писателския съюз на Фани Попова-Мутафова, осъдена и излежала две присъди в комунистическия затвор заради своите патриотични, набедени за „великобългарски” исторически романи.

------------

Бел. ред. Документите са публикувани наскоро от Комисията по досиетата в сборника под заглавие „Десталинизацията”

   

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Стихотворения

Made in BALGARIQ
Сряда, 05 Февруари 2020
article thumbnailПетър МАРЧЕВ               Кубрат се бие - за България уж,                                                          но за бели парици. Аспарух портокали бере -                                              там, нейде край град Ница.   Тервел сарацини вкарва в Европа                                                            /300 евро парчето/. Крум краде луксозни коли в...
Повече в: Стихотворения  

Магазинче за душата

article thumbnailБарабанистът на легендарния „Цепелин” Джон Бонъм се пробужда в лудницата, за да разбере, че истинското му име е Иван Бонев... Рейнджър застрелва неволно свой колега в Камбоджа; укривайки вината си,...

halba