Гласът на България

Национален новинарски портал

  ШЕСТОДНЕВ    Литературна зона свободна от словоблудство!

Споделете ме

Аз питая някаква слабост към тия думичета, може би ради пренебрежението връз тях

pegasuРумен СТОЯНОВ

Нима? Чак пък? Да. Те са бедният роднина край отрупаната с вкуснотии българска езикова трапеза: не ги броим за пълноценни думи, поменаваме ги едва ли не от няма и къде, по-обстойно внимание съвсем не им отдаваме, към тях съществува неписано и безоснователно предубеждение от порядъка на всичката Мара втасала, че отдолу се почесала: какви по-важни, а че тежки въпроси пред научната ни мисла стоят. Не

преувеличавам: в „Практическа граматика на българския език” от проф. Петър Пашов (второ издание, 1996) такова животно (междуметие) нема, дори от кумова срама не бил е поне отбелязан разредът. Охотно биват подминавани тоже от стилистиката.

Аз питая, без да ми е ясно защо, някаква слабост към тия думичета, може би ради пренебрежението връз тях, будят у мен умиление, разчувстват ме нам как, радвам им се гаче пухкави котенца, изпитвам щение да ги буквено помилвам и го сторвам с настоящите редовце. Но сега вече без постни шегички:

Хърт-хърт (хрът-хрът) употребяваме да обозначим звук при рязане с трион, бичкия, джага. И без да посочваме изрично името на сечивото, разбираме, че то е голямо, включително ако е храсторез, нож. Тоест придобиваме допълнителна осведоменост за естеството на извършващия действието. Сложим ли обаче хръц (хръц-хръц), разбираме, че става дума за ножица или нож, ала малък. Същото научаваме и от кръц (кръц-кръц). Тоест едносричие показва размера на инструмента: не върви за бичкия да туриш кръц: ако имаш изтънчени сетива за говора ни мил. Скръц (скръц-скръц), скрибуц (скрибуц-скрибуц) издава не само определен звук, но и действие (търкане). Подобен е случаят с цъгър (цъгър-цъгър). Впрочем от трите междуметия произтичат, допълнително, сътветни глаголи: скърцам, скрибуцам, цъгъркам.

Тепа-тепа издава леки, ситни детски стъпки, тепам е крача по тоя начин, следователно разбираме от междуметието, че някой върви така, пък и долавяме неговата малка възраст.

Какво разнообразие досежно работа през куп за грош: пахта-пухта, цапа-цупа, пата-кюта. Малко по-грубо, за същото: хайда-хуйда. Глаголни съответки: опухвам, опатквам.

В много далечния от изчерпване внушителен набор не искам да подмина цигу-мигу и дугу-дугу. До първото прибягваме за цигулка, но второто? Дугу-дугу се отнася единствено за гъдулка. Е, и? Прочетем ли „Тя отвори прозореца и чу едно тихо цигу-мигу (дугу-дугу)”, без изрично да ни бъде посочено, разумяваме, че в първия случай свири цигулка, във втория гъдулка.

Ако тагадъг-тагадък е конски бърз ход (препускане, галоп), цап-царап е човек върви пешем и то небрежно, дори волно, а не в стегната крачка. Сиреч междуметие взема присъщност на едно наречие за начин.

До цоп прибягваме за падане на тяло, предмет върху твърда или мека повърхост, също и течност. А за последното разполагаме и с цамбур: без да го изрично споделяме, изразяваме падане в течност. Цап в зависимост от смислообкръжението равнозначи с цоп, цамбур, но и удрям. Глаголите са цопвам, цапвам и цамбурвам. Жвак (жвак-жвак) бива чуто при газене в кал, от тук и жвакам, преносно е и дъвча дъвка.

Клоп-клоп правят копита на магаре, кон, катър, муле, вол, крава, ето и клопам. Сменим ли един звук (буква) ей го хлоп-хлоп и вече препраща към зов да ни отворят врата, прозорец. Чук-чук е по-слаб шум спрямо хлоп-хлоп, второто издава по-плътно звучене, тоже производните им чукам, хлопам.

Ако срещнем лангър (ломбур) долавяме, че твърдо тяло се удря о друго твърдо: нещо изломбурка в тъмното.

Ха-ха е за по-силен, дори гръмогласен смях, учленяван с по-широко отворена уста, докато хи-хи отреждаме за друг вид смях: по-ситен, по-ехиден, по-прикрит, по-лукав: хихикам. Сходно е и хе-хе.

Кога си уморен, обичайно го изразяваме с ох, охкам, обаче пазим ех за съжаление, пък а(х) сме отредили за изненада, естествена или престорена, ахкам, ух(а) бива запазено за радостна възбуда. Вън от дадено смислообкръжение прежде изложеното е повече или по-малко условно.

Наистина е удивително цялото разнообразие от междуметия и техните значения, изразителност. Аз нямам за цел да го обхвана, само искам да отдам почит към тях чрез едно-друго, примерно цър-пър е за печено месо, скара, пържено. Кога хвалим английския сред неговите предимства изтъкваме, че множество думи са къси, нашите още по-къси не ги броим. Защо? Нали с кльох-кльох съобщавам, че вървя бавно, трудно, уморено, едва се влача, изплезил език; тър-тър е влача нозе вдигайки шум, тътрузя (някого, нещо).

Внушителна поредица от думи служи да бъдат повиквани, отдалечавани домашни животни: ръй (подкарваме овца, агне, овен, коч), с бечи-бечи, а тоже и келебек-келебек се обръщаме към тия животни, че да дойдат при нас; пъци-пъци казваме на коза, козле, козел, пръч да ги примамим; с чуш отпъждаме магаре, магаренце, магарица; кокошка, ярка, пиле, петел викаме с кът-кът, пи-пи, а за хранене имаме отделното чир-чир-чир; за тия пернати къш е махни се; оха спира вол, крава, бивол, биволица, торлаче, малаче; хъйс повелява завий на ляво или на дясно; дий е тръгвай за кон, кобила, вол, крава, бивол, биволица; тпру е стой, спри за кон, кобила; къци-къци (къчи-къчи) е дойди за куче, кученце, кучка; циба (чиба) е махай се.

Дюю и уу използваме в смисъл вън, долу, позор спрямо някого. Сменяйки само един звук (д) вече изразяваме разочарование, съжаление: тюю. Тия две чувства разкриваме и с тц-тц (ц-ц).

Важно е, особено за преводач, от всички тия и още куп слова кое за какво служи, та при необходимост да направи правилния избор, а не да се обръща към дадена твар с неподходящо и да не стане като в израза случка се случи, котка се окучи.

Лесно можем да се убедим в смайващото изобилие на тукашни междуметия: като ги съпоставим по брой и естество с чуждоезикови съответки. Аз ги обичам, защото са наши, а и пределно стегнати, пък и точни. Доставят ми услада, може би ради селското ми детство, къдато/когато биваха/бяха в ежедневна употребление. Но и вън от приятните мои спомени намирам, че междуметията съставят хубав дял в отечествената реч - грозен, лош той няма - и не трябва да ги отбягваме, както е понастоящем ради снобски причини и чуждоугоднически низкопоклонства: мчи то ги няма тия пущини в английския велик език, кво ще се мърсим с тях? В другопрочит, мой: от къде толкоз акъл островно да ги нароиш тъй възхитителни? Дори у люде, обладаващи уж високословие, наслоена е лъжливата - и самоограбваща ни - представа, че бранището на междуметията е в нискословието и поместните говори, нека там киснат, високословието не следва да ги приема, те го срамят, позорят. Обратно мисля: те го освежават, оцветяват, обогатяват. Но и мимиходом, без да го целят, създават ядове на преводачи, които не рядко ги изпускат в преводи на чужди езици.

Пак опирам до известната мъдрост: „Бог е в подробностите”, зер тя не изключва тия скромнейши словца: те са част от прекрасните подробност на българската езиковост: две, три буквета, пък носят повече осведомителност, отколкото на пръв, небрежен поглед ни се чини.

Моето мненийце моичко си е, никого не задължава, само излагам обичта си към тъй подценявания пай в речта ни, сътворен от люде безименни, малоучени, ала обдарени с изключителна усетливост, проницателност, към които храня благодарност и благоговейност.

Сред многото университетски курсове, които водих половин столетие (1969 – 2019), не предложих избираем, едносеместриален: как да превеждаме междуметия и жестове. Той ще остане мечта.

Здраве да е.

 

----------------------------------

Проф. Румен Стоянов е известен български поет, белетрист, дипломат и преводач от испански и португалски. Превел е на български легендата „Сто години самота“. Този негов текст е предоставен специално за сп. „Шестоднев“, за което му благодарим!

 

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Стихотворения

Стари и нови стиховъздихания
Събота, 03 Декември 2022
article thumbnailЗапознайте се с една голяма поетеса от Града на розите - Лена Койнова ШЕСТОДНЕВ   Опитомяване   Намерили ме в гората, затуй съм си дива – думите ми се връзват в устата, гледам бодливо. На поразия, колкото по...
Повече в: Стихотворения  

Магазинче за душата

article thumbnailБарабанистът на легендарния „Цепелин” Джон Бонъм се пробужда в лудницата, за да разбере, че истинското му име е Иван Бонев... Рейнджър застрелва неволно свой колега в Камбоджа; укривайки вината си,...