Гласът на България

Национален новинарски портал

 

 

 gg

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Румъния е на първо място в ЕС по растеж, а България - на последно

grsГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Икономиката на България отчита най-скромния икономически растеж в Европейския съюз, сочат предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат. Брутният вътрешен продукт на страната ни отчита годишен растеж от 0.4% през третото тримесечие, което отрежда на страната ни последното място сред всички останали страни членки на ЕС. Средният годишен ръст на БВП през

третото тримесечие достига 3.9% за ЕС и 3.7% за страните от еврозоната. Най-мощен растеж през разглеждания период се отчита в Румъния – увеличение от 8%, въпреки пандемичната криза в страната. Челната тройка се допълва от Унгария (6.1%) и Литва (6%). Сред страните с ръст на БВП над средното за ЕС попадат още Дания (5.4%), Кипър (5.3%), Полша (5.3%), Нидерландия (5%), Австрия (4.8%), Белгия, Латвия (по 4.7%), Швеция (4.5%), Португалия (4.2%) и Финландия (4%). На дъното по годишен ръст на БВП за третото тримесечие се нареждат България (0.4%), Словакия (1.3%), Германия (2.5%),Испания (2.7%), Чехия (2.8%) и Франция (3.3%).

Икономическият растеж на България през третото тримесечие спрямо предходното тримесечие достига 0.9%. Това представлява ускорение, тъй като към края на второто тримесечие бе отчетено свиване на БВП от 0.3% спрямо края на месец март. Въпреки това, тримесечният ръст у нас отново е под средния за ЕС, който възлиза на 2.1% и 2.2% за страните от еврозоната. Най-висок растеж на тримесечна база се отчита в Австрия (3.3%), Франция (3%) и Португалия (2.9%). На дъното по тримесечен ръст са Литва (0.0%), Латвия и Румъния (по 0.3%).

 

rc

 

 

 

  

 tgt

 

   kij

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n