Гласът на България

Национален новинарски портал

   НАШИЯТ КРЪСТ   Издание за Вярата, Надеждата и Любовта

KrossПетър МАРЧЕВ

Има такива дни – събуждаш се с чувството за безметежност. После с изненада установяваш, че обичаш всички. Просто целия свят. Дори изпращането на детето на училище – първа смяна – не може да взриви душевния ти комфорт.

В такива случаи знаете ли какво правя? Поглеждам църковния календар. 

Прочети още...

Pride

 Крис­ти­ян:

   - И от глед­на точ­ка на сек­су­а­л­но­то, и от глед­на точ­ка на со­ци­а­л­но­то по­ве­де­ние не гле­дам на то­ва ка­то на из­бор, а ка­то на да­де­ност. Не съм си­гу­рен, че ако имах из­бор, бих пред­по­чел точ­но то­ва.

“Из­би­рай­ки се­бе си”, бр. 19/2000 на “Ли­те­ра­ту­рен вес­т­ник” 

Прочети още...

Или как българският нео-паганизъм се сдоби с ранг на държавна религия

rozetaПетър МАРЧЕВ

Бъл­га­рия е ези­чес­ка стра­на. Има ли ня­кой же­ла­ние да ос­по­ри то­ва? Ами влез­те в не­де­ля в по­луп­раз­ни­те хра­мо­ве, пос­ле над­ник­не­те в пре­пъл­не­ни­те ча­кал­ни на все­въз­мож­ни­те би­о­енер­го­ле­чи­те­ли, ек­с­т­ра­сен­си, врач­ки, яс­но­вид­ки, га­да­тел­ки, ас­т­ро­лож­ки, кон­так­тьо­ри, от­к­ро­ве­ни ма­гьос­ни­ци и про­чие съв­ре­мен­ни ша­ма­ни. Чия е ви­на­та за то­ва пот­ре­са­ва­що ду­хов­но не­ве­жес­т­во?

Прочети още...

или Безплатният PR на една секта*

dunovistiПетър МАРЧЕВ

Признавам, не съм фен на телевизията. В това число и на телевизионните игри. Просто не си падам по идеята да пращам есемеси, за да плащам хамъра и ферарито на Слави, или да подкрепям брадъра бат’ Сали. Щях да пропусна и тази тв-игра, ако един приятел не ми бе звъннал да си включа приемника на БНТ. Включвам го.  Тъкмо навреме, половин час по-късно журналистът Бойко Василев обявява финала на кампанията “ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ”.

Прочети още...

guruАлександър Дюма, Старозагорският затвор, Бийтълс, Бойко, Слонът моят приятел, Царица Йоана, Туин Пийкс, Кремиковци... Кой ще познае какво е общото между тези неща?

Индия, разбира се!

“Александър Дюма” се нарича частната гимназия в “Дианабад”, в която преподават чужди езици, журналистика, PR и рeклама.

Прочети още...

  

soma 

   gwhyjk

 

Порталът "Гласът на България" е създаден с иждивението на Нина и Илия Чирпанлиеви, за упокоение на душите им.

12659614 1036633103064017 1199327596 n