Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

В своя доклад Агенцията посочва парираните хибридни атаки и асимилацията на българските общности в чужбина

ytfdsГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Шпионски служби на съседни и несъседни страни са работили активно през миналата година, за да торпилират българското вето относно приема на Северна Македония в ЕС, заради антибългарската политика на съседната държавица. Това се казва в доклада за изтеклата 2020 година на ДАНС, част от който бе публикуван на сайта на МС. Ето по-важното от работата на Агенцията: „Пандемията от COVID-19

изостря глобалната политическа и икономическа конкуренция на фона на продължаваща нестабилност в редица близки до Република България райони и опити на различни фактори за запазване и разширяване на сферите си на доминация и влияние чрез използване на различни инструменти, в т.ч. на хибридни операции. През 2020 г. продължават констатациите от съюзници и партньори на ЕС и НАТО за чужда намеса във вътрешните им работи, посегателства срещу пребиваващи на тяхна територия представители на опозицията от трети страни, дезинформация, опити за придобиване на лични данни, чувствителна и класифицирана информация, кибератаки, използване на уязвимости или създаване на такива за достъп до ключови информационни системи, увреждане на критична инфраструктура и други. За защита на националната си сигурност и на общоприетите ценности редица съюзници и партньори предприемат действия за наказателно преследване на конкретни извършители и дипломатически мерки, в т.ч. за обявяване за persona non grata на дипломати и консулски длъжностни лица.

Географското положение на България, активните ѝ действия като член на НАТО и ЕС, както и актуалното ѝ състояние като зона на относителна стабилност и сигурност предопределят трайни стратегически интереси на различни държави и опити за тяхното налагане чрез хибриден инструментариум, в който чуждите специални служби продължават да имат ключова роля.

Постоянен остава разузнавателният интерес към обекти и процеси в политическата, икономическата, социалната сфера и в областта на отбраната и сигурността у нас, както и към позиции и изпълнението на ангажименти на страната ни, произтичащи от членството ѝ в международни структури и по линия на двустранните отношения. През 2020 г. се активизират действията на някои чужди специални служби като част от комплексни усилия за маргинализиране на български позиции в областта на външната политика, свързани с отстояване на националните ни интереси по линия на държавнотворчески елемент, какъвто е езикът, както и по отношение на историята и културата ни. Продължава активността за подпомагане асимилационната политика спрямо български общности зад граница в съответствие с чужди национални доктрини.

Наред с традиционните механизми за оказване на влияние върху процесите на взимане на решение в различни области, опити за придобиване на национална или чуждестранна класифицирана информация и за въздействие върху общественото мнение, се наблюдава трайно и закономерно нарастване на способностите за осъществяване на разузнавателни действия в електронна среда. В този контекст трябва да се отбележи, че през 2020 г. пандемията от COVID-19 и форсираната дигитализация на множество работни процеси и дейности във връзка с нея предоставя допълнителни възможности за провеждане на хибридни операции, като разпространението на дезинформация достига изключително широки мащаби и интензивност. В създалата се обстановка значително по-активно са прилагани и инструментите на т.нар. мека сила, която включва и подходи, придобили популярност като „дипломация на маските“ с геополитически компонент.

 

Мерки за противодействие на рисковете и заплахите

Съобразно законовата си компетентност ДАНС участва в междуинституционалния механизъм за оценка на средата на сигурност и за предприемане за действия за пресичане и предотвратяване на конкретни посегателства срещу националната сигурност, отчитайки специфичните аспекти в междудържавните отношения.

През 2020 г. противодействието на чуждите специални служби от страна на Агенцията включва комплексни мероприятия за предотвратяване и минимизиране на рисковете за страната и за колективната сигурност на ЕС и НАТО. За тази цел е извършван систематичен анализ на средата на сигурност, на базата на който е планирана и реализирана оперативно-издирвателната дейност, и е осъществявана информационна функция за обезпечаване на държавното ръководство със своевременна и надеждна информация за ситуационно осведомяване, ранно сигнализиране за потенциални рискове и заплахи, и за подпомагане на процесите на вземане на решения.

През 2020 г. продължава практиката за активна координация и взаимодействие с български и съюзнически специални служби, както и със структури в рамките на ЕС и НАТО. В процеса на активното международно сътрудничество е обменяна информация и са планирани и провеждани съвместни операции.

Като конкретни резултати през 2020 г. от противодействието на чужди специални служби в рамките на цялостния междуинституционален механизъм могат да бъдат посочени:

       пресичане на целенасочените опити на дипломат от посолството на Руската федерация и служител от Търговското представителство за нерегламентирано придобиване на информация, представляваща държавна тайна, свързана с избирателния процес в България и развитието на енергетиката и енергийната сигурност. За тези действия Прокуратурата на Република България е образувала досъдебни производства за престъпление по чл. 104, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) . Предвид специалния статут на лицата съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, Министерството на външните работи (МВнР) е обявило дипломата за persona non gratа, а служителя - за „неприемлив“;

       пресичане на целенасочените опити на двама дипломати от Търговското представителство на Руската федерация за нерегламентирано придобиване на информация, представляваща държавна тайна, свързана с развитието на военните способности и отбранителната индустрия. За тези действия Прокуратурата на Република България е образувала досъдебни производства за престъпление по чл. 104, ал. 1 от НК. Предвид специалния статут на лицата съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, МВнР е обявило дипломатите за persona non gratа;

       пресичане на целенасочените опити на дипломат от посолството на Руската федерация за нерегламентирано придобиване на информация, представляваща държавна тайна, свързана с числеността на разполаганите на територията на България по време на учения военнослужещи от САЩ. За тези действия Прокуратурата на Република България е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 104, ал. 1 от НК. Предвид специалния статут на лицето съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, МВнР го е обявило за persona non gratа.

През 2020 г. по инициатива на ДАНС и с цел защита на националната сигурност в масива с нежелани на територията на Република България чужденци (чл. 21а, ал. 1 от ЗЧРБ) са включени 11 чужди граждани, свързани с дейността на чужди специални служби.

От страна на ДАНС самостоятелно или в координация с други ведомства са предприемани и множество оперативни мерки, водещи до отказ от дейност срещу България на конкретни лица, работещи в полза на чужди сили.

 

1.       Международен тероризъм

 

Среда на сигурност

Терористичната активност в световен план продължава да е свързана основно с ислямистки формирования в Близкия изток и регион Сахел в Африка, където те осъществяват множество нападения срещу сили за сигурност и цивилни граждани. И през 2020 г. водещи групировки остават „Ислямска държава“ и „Ал Кайда“. След загубите на кадри и територии през предишни години, те се опитват да засилват влиянието си посредством извършване на атаки, деклариране на отговорност за нападения, пропаганда, набиране на последователи и насърчаването им към действие.

Запазва се рискът от извършване на атаки с химически и биологични вещества, като в интернет се разпространяват видеоклипове с указания за изработване на взривни устройства с лесно достъпни подобни субстанции и инструкции за разпръскването им. Специфичен за периода момент са инициативите коронавирусът да бъде използван като оръжие. Терористични организации включват в своята пропаганда призиви за разпространението му от заразени техни симпатизанти, а в darknet се коментира предлагане за продажба на замърсени с него предмети. Като цяло обаче терористичните структури използват пандемията предимно за пропагандни цели – представят я като наказание за инакомислещите и търсят възможности да злепоставят властите за предприеманите от тях мерки.

През 2020 г. основна опасност за държавите в Европа представляват атаки, извършени от мотивирани от терористичната пропаганда в интернет самостоятелно действащи лица, с лесни за набавяне средства (нож, автомобил), без значителна предварителна подготовка и сложна организация за действие . Силно негативно въздействие имат и атаките с огнестрелно оръжие в централни градски части . Въпреки значителното ограничаване на процеса, все още заплаха за сигурността са и завръщащите се от конфликтни региони чуждестранни бойци, както и оставащата вероятност от използването на миграционните потоци от терористи като начин за придвижване към Стария континент.

През 2020 г. не е получавана информация за подготовка на терористични действия на територията на страната, за директно нападение срещу български граждани и интереси зад граница и за изграждане на терористични структури на наша територия. Съществуващата потенциална опасност от терористичната дейност у нас се предопределя предимно от продължаващите миграционни процеси и възможността сред мигрантите да се инфилтрират терористични елементи, които да се установят в страната и/или да използват преминаването си за разпространение на джихадистка пропаганда. Други рискови фактори с дълготрайно въздействие са намиращите се на наша територия обекти на трети страни, които са сред традиционните цели на терористични организации и пропагандната активност в интернет. Заплаха за сигурността произтича и от съществуващите у нас общности от рискови държави заради опасността от „пренасяне“ на конфликти в родината им на наша територия. Запазва актуалност и оценката, че български граждани могат да станат и косвени жертви при терористични атаки в други страни.

 

Мерки за противодействие на рисковете и заплахите

През 2020 г. от Агенцията самостоятелно и във взаимодействие с други български структури и съюзнически служби са осъществени множество мероприятия за идентифициране и противодействие на терористичните заплахи.

Проверяван е всеки подаден сигнал с признаци за терористична дейност. Осъществяван е контрол върху оценени като рискови категории лица и групи у нас, както и мониторинг върху обстановката в рискови държави за идентифициране на признаци за нарастваща терористична заплаха за България и за Европа. В координация с компетентни държавни органи е извършвано обезпечаване на стратегически обекти от инфраструктурата, представителства на международни организации, сгради на дипломатически и консулски представителства, места с висока концентрация на хора и др. Предприемани са мерки за превенция на разпространението на терористична пропаганда и за долавяне на признаци за проповядване на радикални послания. Планирани и проведени са съвместни мероприятия с Министерството на вътрешните работи (МВР), прокуратурата, български и чужди специални служби.

През юли 2020 г. в Бургас и Враца под ръководството на Специализираната прокуратура е проведена съвместна операция на ДАНС с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР за противодействие на тероризма. По образуваното досъдебно производство е задържан български гражданин, който е пътувал до Сирия за участие във въоръжени действия на страната на терористични структури.

През 2020 г. поради съпричастност към терористична дейност, със заповед на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки „отнемане право на пребиваване”, „експулсиране”, „забрана за влизане в Република България” и „забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите – членки на ЕС” на 8 чужди граждани, а в информационния масив на нежеланите чужденци в Република България са включени 13 лица.

В денонощен режим е осъществявано оперативно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между Националния контратерористичен център в ДАНС и компетентните държавни структури, както и със служби, ангажирани с противодействието на тероризма във всички страни от ЕС и НАТО. Активно е обменяна информация и в многостранен формат чрез участие в заседанията на Работна група „Тероризъм” на Съвета на ЕС, форуми на службите за разузнаване и сигурност и чрез създадената по инициатива на Европейската полицейска служба (EUROPOL) мрежа за информационен обмен за пътуващи терористи.

През 2020 г. ДАНС активно e изпълнявала и задачите си за наблюдение на финансовите потоци за идентифициране на операции, извършвани за финансиране на тероризъм. При индикации за подобни движения са извършвани своевременни проверки от съответните звена в Агенцията и компетентните ведомства.

Продължават активно да се използват и възможностите на изграденото в ДАНС Националното звено за получаване и обработка на резервационните данни на пътниците, превозвани по въздух (PNR), което е ефективен механизъм за разкриване, разследване и наказателно преследване на лица, свързани с тероризъм и с други тежки престъпления…“

 

 

   


 

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n