Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Производител е самоковската фирма „Самел 90“, до една година БА ще получи и останалите 53 бойни машини

ygvГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Днес Специалните сили получиха първите 45 бронирани автомобила. На 8. декември 2020 фирма „Самел 90“ сключи с Министерството на отбраната договор за доставка на бронирани автомобили и отбранителни продукти за повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции. Съгласно условията на договора, за период от 3 години, самоковската фирма

се задължава да достави общо 98 броя бронирани и специални автомобили от 10 различни модификации и да оборудва технически център за следгаранционно обслужване и ремонт на придобитата техника. Това е първият по рода си проект в МО за последните 30 години, когато Въоръжените сили получават от български производител нова бойна техника и системи за комуникации и управление. За първи път МО има изпълнител, който пое задължение да осигури 5 години гаранционен срок на бойната техника, включително и смяна на всички консумативи за автомобилите за този период.

Амбицията на фирмата е да завърши проекта за доставка на всички бронирани автомобили с една година предсрочно, въпреки изключително големите затруднения в логистиката и доставката на материали и комплектовки. Едновременно с това някои важни изисквания са с по-добри параметри от заложените в договора – например всички тактически и специални бронирани пикапи са с по-високо ниво на балистична защита, без това да променя останалите експлоатационни параметри на автомобилите.

Освен доставката на първите бронирани автомобили и отбранителни продукти за първата година от договора, в „Самел 90“ беше проведено обучение на 94 представители на Съвместното командване на специалните операции. Фирмата е поела ангажимент да осигури допълнително обучение на специалистите от СКСО, ако това е необходимо. Допълнително интегрираната бронирана платформа би могла да се използва и за нуждите на съединенията на Сухопътни войски, Военноморските сили и служба „Военна полиция“ и ако е необходимо може да се направят промени в конструкцията и интеграцията в зависимост от специфичните изисквания.

Наличието на българска индустриална отбранителна база е от полза на цялата икономика на страната и позволява фирмите от бранша да участват и да защитават българския интерес в новите проекти за развитие на Европейската отбранителна наука и индустрия. Именно това е един от важните фактори, които позволяват на „Самел 90“ да получава поръчки за подобни продукти и от клиенти в чужбина.

 

  

 lfswt

   ukraynna

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n

aaasdaq