Гласът на България

Национален новинарски портал

 

 

 gg

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Наши министри преговаряха с еврокомисар Йоханес Хан

zaharievaГБ

Мулти-функционалната Екатерина Захариева, която понастоящем е заместник министър-председател по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране, се срещна с еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан и с представители на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК.

На срещата са присъствали също министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова и замистник-министърът по регионално развитие Йорданка Чобанова. На срещата е било обсъдено актуалното състояние на оперативните програми „Регионално развитие“, „Околна среда“ и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и възможностите за отблокиране на спрените по някои от програмите средства.

За Оперативна програма „Регионално развитие“ вицепремиерът Захариева твърди, че е реализиран напредък по плана за действие за изпълнение на всички корективни мерки, посочени в одитния доклад на ЕК, в частта на процедурите за контрол на обществените поръчки и подобряване на капацитета на Управляващия орган и на бенефициентите.

До края на септември се очаква одитният орган да се произнесе по отношение на Приоритетна ос 3, която беше напълно спряна и сега се изплаща само от държавния бюджет. Също до края на месеца българската страна ще изпрати становище до ЕК по отстранените в предварителния одитен доклад нарушения, допуснати от бенефициентите.

По отношение на Оперативна програма „Околна среда“ България ще изпрати в най-скоро време своята официална позиция в отговор на писмото на ЕК с препоръки за системите за управление и контрол. На 28 август т.г. ЕК е изпратила писмо с допълнителни изисквания и препоръки в резултат на проведената през май 2014 г. одитна мисия на ЕК в България. Участниците в срещата са постигнали съгласие, че е възможно да се приложи предложената от ЕК плоска финансова корекция в размер на 9.5%.

По ОП „Транспорт“ са били обсъдени приоритетите на програмата за периода 2014-2020 г. с цел финализиране на преговорите и подаването й за одобрение в ЕК. От особена важност е автомагистрала „Хемус“ да бъде включена за финансиране в оперативната програма в нейната цялост (от Ябланица до Шумен). Относно сегашния програмен период е било потвърдено, че няма риск от загуба на средства за настоящата година. ЕК е изразила удовлетворение, че са намерени средства за съфинансиране на железопътните проекти и е приветствала взетите превантивни мерки по проектите с висок риск.

В рамките на разговора е била обсъдена също и подготовката за следващия програмен период по ОП „Региони в растеж“.  Постигнат е бил напредък по въпроса за 28 града от ниво 4 (малки населени места), при условие, че се спазва конкурентният принцип при избора на проектите, с цел постигане на растеж, създаване на работни места и запазване на демографския потенциал.

  

 tgt

 

   kij

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n