Гласът на България

Национален новинарски портал

 

 

 gg

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

antimafioti1ГБ

В рамките на българското председателство на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, в периода 4-5 септември Държавна агенция „Национална сигурност”, със съдействието на Секретариата на Конвенцията, бе домакин на Втората среща на експертната мрежа за съвместни екипи за разследване. Форумът събра в София представители на прокуратурата и на националните органи за противодействие на трансграничната и организираната престъпност от единадесетте държави, които са страни по Конвенцията

(Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения). В дискусиите участваха и представители на Европол, Евроджъст и на Европейския полицейски колеж (CEPOL). 

По време на двата дни бяха споделени добрите практики и очертани насоките при сформирането и функционирането на съвместни екипи за разследване при възникнали заплахи за регионалната сигурност от трансграничната и организирана престъпност.

  

 tgt

 

   kij

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n