Гласът на България

Национален новинарски портал

 

 

 uubb

   НАШИЯТ КРЪСТ   Издание за Вярата, Надеждата и Любовта

Споделете ме

Съветници на ВМРО сигнализираха за незаконната дейност

adНАШИЯТ КРЪСТ

От скоро в пенсионерския клуб, намиращ се в бившето кино „Виктор Юго“ в ж.к. „Здравец-север“ в Русе, функционира молитвен дом, използван от представители на религиозна общност, наричаща се „Трета евангелска петдесятна църква Русе“.

След извършена проверка от страна на компетентните органи на Община Русе и съветниците Иво Пазарджиев и Траян Тотев от ВМРО, помещението, където се извършват служби три пъти седмично, е било затворено. Въпросите, които съветници от групата на „Патриотите“ задават към кмета Пламен Стоилов, касаят преди всичко юридическата страна на нещата. Те питат кое е юридическото лице – наемател на въпросното помещение, и на какво основание то му е предоставено от страна на Община Русе? Също така – защо същото е предоставено от страна на пенсионерския клуб за молитвен дом на религиозната общност? Вписана ли е въобще „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ в регистъра, воден от Общинска администрация - Русе на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за вероизповеданията? Ако да, то подадено ли е към заявлението за вписване на вероизповеданието удостоверение от централното ръководство на „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ за лицата, които го представляват в Община Русе, седалището и адреса на местното поделение?

В помещението има обособена детска стая, която се ползва от децата на хората, посещаващи сбирките, а така също в коридора на сградата е разположена машина за продажба на топли напитки, което е незаконно.

Най-важният въпрос, засягащ пряко интересите на гражданите, е какви ответни действия ще бъдат предприети във връзка с констатираното предоставяне на помещението на религиозна и търговска дейност от страна на администрацията. Отговорът от страна на Община Русе ще бъде предоставен на предстоящата сесия на Общински съвет тази седмица.

 

 

 

   kdjfsj

 

Порталът "Гласът на България" е създаден с иждивението на Нина и Илия Чирпанлиеви, за упокоение на душите им.

12659614 1036633103064017 1199327596 n