Гласът на България

Национален новинарски портал

   НАШИЯТ КРЪСТ   Издание за Вярата, Надеждата и Любовта

Споделете ме

За мирогледа на руския патриарх Кирил, демонстриран при опелото на един убит свещеник

kiryСергей ЧАПНИН

На опелото на о. Михаил Василиев /който загина в окупирана Украйна – бел. ред./ патриарх Кирил изрече много важни думи, които показват картината на света, която съществува в съзнанието на патриарха и от която той се ръководи. Важно е да се прочетат тези думи правилно. „Ние изпращаме в последния му земен път о. Михаил – свещеник, който сякаш беше разделил сърцето си на две части и едната беше посветил

напълно на Църквата, и ѝ беше верен чак до смърт, а втората част отдаде на Въоръжените сили и беше верен на своята любов към Въоръжените сили също до смърт“.

Патриархът веднага формулира главната теза: сърцето на човека, дори на свещеника, може да бъде разделено на две части. Например, половината сърце може да бъде отдадена на Църквата, а другата половина - на армията. Няма нищо страшно или опасно в това да обичаш еднакво Църквата и Въоръжените сили. А къде останаха пълнотата, целомъдрието? Нима това са вече факултативни, незадължителни добродетели? И тук е важно да бъде разбран контекстът, т.е. мирогледът на патриарх Кирил.

Противоречието ще изчезне и даже ще е налице същата тази пълнота, ако предположим, че тези две части – Църквата и армията – заедно са съставни части на нещо по-голямо. На пръв поглед за християнина това по-голямо е Самият Христос и мярката за любовта във всички времена е било изпълнението на Неговите заповеди.

Обаче, както и в повечето си проповеди, патриархът не споменава Христос. Христос е твърде сложен и неудобен исторически персонаж, Който се намира в периферията на патриаршеската картина за света.

Какво тогава е това „по-голямо“, което обединява и Църквата, и Въоръжените сили? Отговорът е прост – държавата. В разбирането на патриарх Кирил и Църквата, и Въоръжените сили, са ключови държавни корпорации. И като корпорации те са напълно равноправни, защото те са управлявани от това единствено нещо, което има не само политическа, но сакрална власт – държавата.

За патриарха е напълно естествено, че Църквата се подчинява на държавата, тъй като сакралната власт на държавата е абсолютна, а сакралната власт на Църквата е ограничена.

Особена роля в тази картина на света играят „героите“, които олицетворяват равнозначността и единството на корпорациите, обслужващи свещената империя. Ето как патриархът формулира това:

„Отец Михаил извърши подвиг, който ние всички днес признаваме като особено действие. Той беше свещеник и можеше да служи като повечето свещенослужители, оказвайки несъмнено голяма помощ на хората, но той считаше това за недостатъчно, и втората част от своето сърце той отдаде на Въоръжените сили и работеше за това, че животът на военнослужещите да бъде проникнат не само от дисциплината, което е необходимо за изпълнението на воинския дълг, но и от християнската вяра. Защото подвигът изисква не само механично изпълнение на заповедите, подвигът изисква отдаване на душата, на сърцето и мислите; без това подвигът не може да бъде съвършен“.

Тук отново виждаме същата линия: от гледната точка на патриарха свещеникът може да извърши подвиг не заради Христос, не заради следването на Неговите заповеди, а заради „традиционните ценности“ – „помощта за хората“ и „изпълнението на воинския дълг“. Най-важното е да се спазва послушание към държавата. Това послушание предполага и пълна идеологическа лоялност, и безпрекословно подчинение на началството.

В своята проповед на опелото на о. Михаил Василиев патриархът се опитва да създаде иконата на идеалния жрец на постсъветската гражданска религия. Цялата проповед е посветена именно на това.

И ето финалът: „Съчетаването на любовта към Родината и към Църквата е идеал, и той (о. Михаил) го въплъти в своя живот и остана верен на този идеал до смърт“.

Стигнахме. Това е същото християнство без Христос, за което предупреждаваше Владимир Соловьов в „Три разговора. Кратка повест за антихриста“. Постсъветското православие.

И ето такава е сега нашата „руска святост“.

 

-------------------------------------

Сергей Чапнин е църковен публицист, ръководил е списанието „Журнал Московской патриаршии“ и Издателството на Московската патриаршия.

С посредничеството на „Двери.бг“

 

  

soma 

   gwhyjk

 

Порталът "Гласът на България" е създаден с иждивението на Нина и Илия Чирпанлиеви, за упокоение на душите им.

12659614 1036633103064017 1199327596 n